English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, A. Strąkowska, A. Kosmalska, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz

Związki POSS jako modyfikatory i dodatki do kompozytów elastomerowych

Polimery 2013, nr 10, 772


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.772

Streszczenie

Zbadano możliwość zastosowania silseskwioksanów (POSS) w charakterze napełniaczy bądź modyfikujących dodatków do elastomerów: kauczuku metylowinylosilikonowego (MVQ) oraz uwodornionego butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR). Stwierdzono, że odpowiednio sfunkcjonalizowane silseskwioksany mogą brać udział w sieciowaniu kauczuków, zwiększać ich wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza w temp. -50 °C, ograniczać działanie czynników starzeniowych oraz korzystnie poprawiać hydrofobowość powierzchni, wpływając jednocześnie na barierowość wobec tlenu. Dodatek do wulkanizatów kauczuków związków POSS zawierających kwasowe lub zasadowe ugrupowania pozwala na otrzymanie materiałów obdarzonych zdolnością do samonaprawy.


Słowa kluczowe: kompozyty elastomerowe, silseskwioksany, kauczuk silikonowy, uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy


e-mail: anna.strakowska@p.lodz.pl

M. Zaborski, A. Strąkowska, A. Kosmalska, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz (657.5 KB)
Związki POSS jako modyfikatory i dodatki do kompozytów elastomerowych