English version
Drukuj

Akredytacja PCA

ICHP - Akredytacja PCA Instytut Chemii PrzemysłowejICHP - Certyfikat PCA 2015Laboratorium Oceny Wyrobów Rynkowych i Biodegradacji NB-2.2

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa


Przedmiot badań/ wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Próbki proszków do prania

Inkrustacja nieorganiczna - w zakresie od 0,0 %
Inkrustacja organiczna - w zakresie od 0,0 %

Inkrustacja całkowita - w zakresie od 0,0 %

Spadek wytrzymałości na rozciąganie, w %, zakres siły: (0,5 - 2300) N tkaniny bawełnianej po praniu.

PN-83/C-04826 p. 2, 3, 4, 5, 6

Próbki chemicznych produktów organicznych, w tym wyrobów detergentowych i substancji powierzchniowo czynnych

Biodegradacja całkowita

Zakres: (0 - 100) %

Metoda respirometrii manometrycznej


PN-EN ISO 9408:2005


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, Załącznik III A.4


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 440/2008
z 30 maja 2008, Część C, p. C 4.,
część V (Metoda C4-D)


Procedura wg OECD 301F

Biodegradacja całkowita

Zakres: (0 - 100) %

Metoda zaniku rozpuszczonego węgla organicznego

PN-EN ISO 7827:2013-06


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z 31 marca 2004 r., w sprawie detergentów, Załącznik III B.1.


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 440/2008
z 30 maja 2008, Część C p. C 4., część II (Metoda C.4-A)

Procedura wg OECD 301A


Instrukcja badawcza IB-04

wydanie 2 z dnia 27.11.2013.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

Zakres: (30 - 660) mg/l w próbce analitycznej

Metoda miareczkowa

PN-ISO 6060:2006


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 440/2008
z 30 maja 2008, Część C, p. C. 6.

Rozpuszczony węgiel organiczny (RWO)

Zakres: (0,05 - 4000) mg/l

Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni

ISO 8245:1999(E)


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 440/2008
z 30 maja 2008, Część C, p. C.4., Załącznik II.


Instrukcja badawcza IB-04

wydanie 2 z dnia 27.11.2013.


KONTAKT

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Elżbieta Dłuska-Smolik

tel. +48 22 568 26 14

faks +48 22 568 20 50
elzbieta.dluska-smolik(at)ichp.pl

Specjalista ds. Jakości

mgr inż. Elżbieta Dłuska-Smolik

tel. +48 22 568 26 14

faks +48 22 568 20 50
elzbieta.dluska-smolik(at)ichp.pl

Proszki do prania:

inż. Renata Dudek
tel. +48 22 568 22 94
faks +48 22 568 20 50
renata.dudek(at)ichp.pl

Badania biodegradacji:

mgr inż. Elżbieta Dłuska-Smolik

tel. +48 22 568 26 14

faks +48 22 568 20 50
elzbieta.dluska-smolik(at)ichp.pl