English version
Drukuj

[AW] Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

DataTrybPrzedmiot postępowania
2017-10-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/238/17/MR - remont pokryć dachowych
2015-10-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/276/15/MR - remont dachów budunków 1 i 20 C
2015-08-25Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/527/15/MK - dostawa raportów Yearbook 2014
2015-06-10Przetarg nieograniczonyNE-3/223/221/15/MR - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne
2015-05-19Przetarg nieograniczonyNE-3/223/222/15/MR- zakup biletów lotniczych i kolejowych oraz polis ubezpieczeniowych
2015-02-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/551/14/MK - usługa przeprowadzenia kompleksowej procedury dokonania międzynarodowego zgłoszenia patentowego
2014-07-02Przetarg nieograniczonyNE-3/223/001/14/ZD - usługi doradcze w zakresie wyceny własności intelektualnej i przemysłowej oraz usługi doradztwa biznesowego i usługi szkoleniowe
2014-04-29Przetarg nieograniczonyDostawa fabrycznie nowego chromatografu gazowego - zmiana ogłoszenia
2014-04-03Przetarg nieograniczonyNE-3/223/110/14/MK - dostawa czterech zestawów aparatów będących składowymi instalacji 1/4 - technicznej wytwórni akroleiny
2014-04-01Przetarg nieograniczonyNE-3/223/204/14/MR - Dostawa gazów na potrzeby Instytutu
2014-01-24Przetarg nieograniczonyNE-3/223/584/13/MK - opracowanie projektu procesowego bazowego
2014-01-10Przetarg nieograniczonyNE-3/223/580/13/MK - dostawa pieców laboratoryjnych oraz mineralizatora
2014-01-09Przetarg nieograniczonyNE-3/223/280/13/MR - dostawa fabrycznie nowego reaktora rurowego R31
2013-12-18Przetarg nieograniczonyNE-3/223/575/13/MK - dostawa aparatury laboratoryjnej
2013-11-29Przetarg nieograniczonyNE-3/223/262/13/MR - Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby Instytutu
2013-11-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/550/13/MK - dostawa, montaż i instalacja aparatury laboratoryjnej
2013-10-31Przetarg nieograniczonyNE-3/223/450/13/ZD - Dostawa reaktora rurowego R11 oraz zbiornika T01
2013-10-25Przetarg nieograniczonyNE-3/223/258/13/MR - remont dachu oraz wykonanie łazienki w budynku 6C
2013-10-09Przetarg nieograniczonyNE-3/223/550/13/MK - unieważnienie trzech części przetargu na dostawę aparatury laboratoryjnej (cz. I, III i IV)
2013-09-24Przetarg nieograniczonyNE-3/223/224/13/MR - modernizacja sali 211 w budynku 24
2013-09-18Przetarg nieograniczonyNE-3/223/520/13/MK - dostawa, montaż i instalacja aparatury laboratoryjnej
2013-09-10Przetarg nieograniczonyNE-3/223/222/13/MR - wymiana czterech wind
2013-09-10Przetarg nieograniczonyNE-3/223/249/13/MR - dostawa materiałów eksploatacyjnych
2013-09-04Przetarg nieograniczonyNE-3/223/250/13/MR - przebudowa kotłowni gazowej w OW Krynica Zdrój
2013-09-04Przetarg nieograniczonyNE-3/223/256/13/MR - dostawa sprzętu komputerowego
2013-08-02Przetarg nieograniczonyNE-3/223/080/13/ZD - Dostawa pompy pionowej odśrodkowej do stopionych soli z akcesoriami
2013-07-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/230/13/MR - pełnienie nadzoru inwestorskiego
2013-07-01Przetarg nieograniczonyNE-3/223/171/13/MK - dostawa, montaż i instalacja zestawu reakcyjno-rektyfikacyjnego z wyposażeniem oraz wymiennymi kolumnami destylacyjnymi
2013-05-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/215/13/MR- bilety lotnicze i kolejowe
2013-04-10Przetarg nieograniczonyNE-3/223/201/13/MR- dostawa gazów
2013-04-10Przetarg nieograniczonyNE-3/223/202/13/MR - dostawa laptopów
2013-02-11Przetarg nieograniczony55454 - 2013 - Dostawa stacji kontrolno-pomiarowej do testowania stosów ogniw paliwowych oraz komory nagrzewająco-chłodzącej do stosów ogniw paliwowych
2012-12-06Przetarg nieograniczonyNE-3/223/097/12/MR - projekt modernizacji sali 211
2012-11-22Przetarg nieograniczonyNE-3/223/227/12/ZD - Dostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP
2012-10-18Zamówienie z wolnej rękiNE-2/223/081/12/MR - dostawa oprogramowania TRAYS
2012-10-03Przetarg nieograniczonyNE-3/223/210/12/ZD - Dostawa młyna kriogenicznego wyposażonego w system automatycznego dozowania
2012-09-27Przetarg nieograniczonyNE-3/223/091/12/MK - dostawa, montaż i instalacja szaf wentylowanych na chemikalia
2012-09-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/110/12/MK - dostawa, montaż i instalacja komory do badania palności tworzyw sztucznych
2012-08-29Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/081/12/MR - Dostawa oprogramowania TRAYS
2012-08-28Przetarg nieograniczonyNE-3/223/111/12/MK - dostawa, montaż i instalacja spektrofotometrycznego analizatora rtęci z wyposażeniem
2012-08-02Przetarg nieograniczonyNE-3/223/051/12/MR - roboty budowlane dodatkowe
2012-08-02Zapytanie o cenęNE-3/223/052/12/MR - dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2012-07-27Przetarg nieograniczonyNE-3/223/100/12/ZD - dostawa spektrofotometru
2012-07-26Przetarg nieograniczonyNE-3/223/140/12/ZD - dostawa spektrofotometru UV - VIS
2012-07-24Przetarg nieograniczonyNE-3/223/041/12/MK - dostawa, montaż i instalacja dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych
2012-07-05Przetarg nieograniczonyNE-3/223/041/12/MR - obsługa bankowa Instytutu wraz z kredytem w rachunku bieżącym
2012-07-05Przetarg nieograniczonyNE-3/223/032/12/MR- budowa kotlowni gazowej w OW Krynica
2012-06-25Przetarg nieograniczonyNE-3/223/022/12/MR - ubezpieczenie mienia i OC
2012-05-31Przetarg nieograniczonyNE-3/223/035/12/MK - dostawa stanowiska badawczego do procesów wstępnego oczyszczania ścieków z użyciem membran ceramicznych z wyposażeniem
2012-03-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/232/11/MR - Dostawa fabrycznie nowych dygestoriów oraz innych mebli laboratoryjnych
2012-02-29Przetarg nieograniczonyNE-3/223/247/11/MR - dostawa reaktora oraz refraktometru
2012-01-16Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/240/11/MR - dostawa testera do stanowiska badania zdolności myjącej
2012-01-12Zapytanie o cenęNE-3/223/277/11/MR - dostawa oprogramowania komputerowego
2011-12-16Przetarg nieograniczonyNE-3/223/251/11/MR - remont budynklu 20 C część wieżowa
2011-12-09Przetarg nieograniczonyNE-3/223/194/11/MR - rozbiórka budynku D
2011-12-09Przetarg nieograniczonyNE-3/223/277/11/MR - unieważnienie postępowania na dostawę oprogramowania komputerowego
2011-12-05Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/278/11/MR - rozbudowa sieci LAN, roboty dodatkowe
2011-11-30Przetarg nieograniczonyNE-3/223/153/11/MR - remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 1
2011-11-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/251/11/MR - remont budynku 20 C część wieżowa
2011-11-15Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/278/11/MR - roboty budowlane dodatkowe
2011-11-14Przetarg nieograniczonyNE-3/223/180/11/ZD - dostawa plastometru
2011-11-03Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/240/11/MR - dostawa testera
2011-10-25Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/225/11/MR - roboty dodatkowe
2011-10-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/185/11/MR - rozbudowa sieci LAN
2011-10-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/153/11/MR - remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 1 w siedzibie Instytutu
2011-10-13Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/225/11/MR- roboty budowlane dodatkowe
2011-10-03Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/127/11/MK - dostawa fabrycznie nowego zestawu dwóch kompletnych pomp firmy ISMATEC
2011-09-29Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/168/11/EW - dostawa oprogramowania HTUPAK
2011-09-29Przetarg nieograniczonyNE-3/223/097/11/MK - dostawa pomp laboratoryjnych
2011-09-28Przetarg nieograniczonyNE-3/223/090A/11/MR - remont pom. 27 i 28 w bud. 20
2011-09-26Przetarg nieograniczonyNE-3/223/120/11/MR - dostawa dygestoriów
2011-09-26Przetarg nieograniczonyNE-3/223/139/11/MR - dostawa oprogramowania komputerowego
2011-08-26Wynik - zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/127/11/MK - dostawa zestawu pomp firmy ISMATEC
2011-08-19Wynik - przetarg nieograniczonyNE-3/223/140/11/MR - remont dachu budynek A
2011-08-17Wynik - przetarg nieograniczonyNE-3/223/053/11/MK - dostawa róznicowego kalorymetru skaningowego
2011-08-17Wynik - przetarg nieograniczonyNE-3/223/071/11/MK - dostawa układu do ługowania odpornego na działanie agresywnych elektrolitów
2011-07-28Wynik - przetarg nieograniczonyNE-3/223/138/11/MR - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IChP
2011-07-21Wynik - zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/136/11/MR - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2011-06-17Wynik - zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/123/11/MR - dostawa oprogramowania STATISTICA
2011-06-09Wynik - zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/005/11/MK - dostawa wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej z wyposażeniem
2011-05-11Wynik - przetarg nieograniczonyNE-3/223/014/11/MR - remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 1
2011-04-27Wynik - przetarg nieograniczonyNE-3/223/021/11/MR - dostawa materiałów biurowych
2011-03-14Wynik - przetarg nieograniczonyNE-3/223/0278/10/MT - zestaw do prasowania z prasą automatyczną
2011-02-28Wynik - przetarg nieograniczonyNE-3/223/431/10/MR - wymiana okien w sali kolumnowej
2011-02-18Wynik - Zamówienie z wolnej rękiOgloszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę wytlaczarki - NE-3/223/005/11/MK
2011-02-14Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/0260/10/MT - dostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP
2011-02-11Wynik - Zamówienie z wolnej rękiNE-3/241/160/10/MK - dostawa zestawu EasyMax
2011-02-08Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/425/10/MR - dostawa urządzeń informatycznych
2011-02-03Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/380/10/EW - zakup w leasingu ciągnika komunalnego
2011-01-27Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/146/10/MK - dostawa chromatografu cieczowego do HPLC z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem
2011-01-27Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/146/10/MK - dostawa chromatografu cieczowego do HPLC z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem (zmiana ogłoszenia)
2011-01-24Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/0242/10/MT - dostawa spektrometru absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem
2011-01-24Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/112/A/10/MK - uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny
2011-01-19Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej z wyposażeniem - NE-3/223/082/A/10/MK
2011-01-07Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/379/10/MR - wykonanie rozdzielni energetycznych
2011-01-04Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa zestawu dwóch regulatorów temperatury - NE-3/223/020/10/ZD
2010-11-25Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa kriostatu i łaźni wodnej - 144/MK
2010-11-19Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/105/10/MK-dostawa, montaż oraz instalacja termostatów/kontrolera temperatury/łaźni wodnej
2010-11-03Wynik - Przetarg nieograniczonyWymiana okien w Sali kolumnowej - 294/MR
2010-11-02Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/112/10/MK-uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny
2010-11-02Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa, montaż oraz instalacja wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej z wyposażeniem- NE-3/223/082/10/MK
2010-10-27Wynik - Przetarg nieograniczony0242/10/MT - spektrometr absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem
2010-10-21Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa, montaż oraz instalacja mebli laboratoryjnych i biurowych-NE-3/223/292/10/MR
2010-09-29Wynik - Przetarg nieograniczonyRemont dachu oraz fragmentaryczny remont elewacji budynku 20 a- 239A/MR
2010-09-29Wynik - Przetarg nieograniczonyInstalacja centrali nawiewnej - nagrzewnicy wraz z doprowadzeniem ciepła technologicznego oraz instalacja wentylacji nawiewnej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w budynku nr 1c - 293/MR
2010-09-29Wynik - Przetarg nieograniczonyWykonanie instalacji węzła ciepła technologicznego - 270/MR
2010-09-23Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/0164/10/MT- suszarka oraz komora klimatyczna
2010-08-31Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa samochodu osobowego-225/EW
2010-08-25Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa oprogramowania - 219/MR
2010-08-25Wynik - Przetarg nieograniczonyRemont pomieszczeń laboratoryjnych ne 264 i 266 w bud. nr 1 - 258/MR
2010-08-25Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa mebli biurowych - 237/MR
2010-08-05Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa mieszadeł laboratoryjnych - 0151/10/MT
2010-08-03Wynik - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/0166/10/MT-dostawa dwustanowiskowego aparatu do oznaczania powierzchni właściwej ciał stałych
2010-07-29Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa komory rękawicowej z wyposażeniem - sprawa 027/MK
2010-07-28Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa chromatografu gazowego z wyposażeniem- 0162/MT
2010-07-26Wynik - Zamówienie z wolnej rękiDostawa oprogramowania REKDEPAK - 214/MR
2010-07-26Wynik - zapytanie o cenęDostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2010-07-22Wynik - Przetarg nieograniczonyRemont dachu budynek 20a- 239/MR
2010-07-16Wynik - Przetarg nieograniczonyDetektor NE-3/223/066/10/MK
2010-07-09Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa mebli laboratoryjnych i biurowych
2010-07-09Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IChP - 143/10/MR
2010-07-07Wynik - Przetarg nieograniczonyUgniatarka laboratoryjna
2010-07-06Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa wyparki, pompy i termostatu - 038/MK
2010-07-02Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych - 036/MT
2010-06-24Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa dwóch reaktorów laboratoryjnych - 182/MR
2010-06-23Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa dygestoriów - 2 szt. - spr nr 005/10/MK
2010-05-24Wynik - Przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i wykonanie dwóch stanowisk ćwierćtechnicznych z przeznaczeniem do badań procesów membranowych- nr 0085/MT
2010-05-07Wynik - Przetarg ograniczonywykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - spr. nr 09/412/MR
2010-04-19Wynik - Przetarg nieograniczonyprzegląd i badanie instalaci odgromowych, ochrony przed pora?eniem prądem oraz oporności izolacji 1 i 3 fazowych - spr nr 040/MR
2010-03-18Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa wyparki próżniowej - 001/MK
2010-03-18Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa chromatografu gazowego - 0343/09/MT
2010-03-09Wynik - Przetarg nieograniczonyRemont łącznika w bud. 20 c- spr nr 420/09/MR
2010-02-12Wynik - Przetarg nieograniczonyRozbiórka budynku biurowo-laboratoryjnego nr 5 na terenie Instytutu.
2010-02-12Wynik - Przetarg nieograniczonyModernizacja stacji PT-6 oraz wykonanie wy?ączników p/po?
2010-02-11Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa aparatu do badania wielkości cząstek nanometrycznych
2010-02-01Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych- 09/250/MT
2010-01-15Wynik - Przetarg nieograniczonymodernizacja sieci lan/338/EW
2010-01-06Wynik - Przetarg nieograniczonyRemont pomieszczeń i podjazdu bud. nr 10 -09/399/MR
2010-01-06Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa dygestoriów i mebli lab. - 09/387/MR
2009-12-08Wynik - Przetarg nieograniczonyWykonanie układu zasilania energetycznego w oparciu o istniejącą infrastrukturę energetyczną Instytutu
2009-11-05Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu laboratoryjnego(mieszadła, pipety, termostat) - 260/09/MR
2009-10-26Wynik - Przetarg nieograniczonyPrace na terenie Instytutu (przystosowanie zbiornika p/poz, wymiana zasuw ziemnych, wykonanie miejsc postojowych) - spr. 09/327/MR
2009-10-26Wynik - Przetarg nieograniczonyWykonanie remontu dachu na budynku 20 b- 311/09/MR
2009-10-22Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa sprzętu laboratoryjnego (szlifierko-polerka, przyrząd pomiarowy, regulator przepływu gazów, podnośnik laboratoryjny) - spr. nr 0123/09/MT
2009-10-12Wynik - Przetarg nieograniczonyRemont pomieszceń 252,301,302 i 104 w budynku nr 1 - spr nr 218/09/MR
2009-10-01Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa aparatury laboratoryjnej (suszarka. suszarka rozpy?owa, wyparka, mieszadło) - 09/215/MR
2009-10-01Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa oprogramowania komputerowego - spr nr 244/09/MR
2009-09-30Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa pomp laboratoryjnych
2009-09-30Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa suszarki laboratoryjnej i analizatora gazów
2009-09-30Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputeroiwego oraz urządzeń peryferjnych
2009-08-26Wynik - Przetarg nieograniczonyremont dachu budynek 20 - spr. nr 245/09/MR
2009-08-21Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa dygestoriów i innych mebli laboratoryjnych
2009-08-12Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa aparatury ;laboratoryjnej - nr 159/09/MR
2009-08-12Wynik - Przetarg nieograniczonyRemont pomieszczeń socjalnych w budynku nr 12 - 09/171/MR
2009-08-04Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych - sprawa nr 09/069/MT
2009-08-04Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa chromatografu żelowego - sprawa nr 0113/09//MT
2009-07-16Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa do wolumetrycznego odparowania gliceryny
2009-07-14Wynik - Zapytanie o cen?dostawa oprogramowania komputerowego
2009-07-07Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa sprzetu komputerowego na potrzeby IChP
2009-07-03Wynik - Przetarg nieograniczonyWykonanie termomodernizacji dwóch pawilonów wczasowych OW Krynica
2009-06-04Wynik - Zapytanie o cen?dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2009-05-28Wynik - Zamówienie z wolnej r?kiroboty budowlane dodatkowe - sprawa nr 130/09/MR
2009-05-28Wynik - Zamówienie z wolnej r?kiroboty budowlane dodatkowe - sprawa nr 136/09/MR
2009-05-13Wynik - Zapytanie o cen?Dostawa oprogramowania antywirusowego - sprawa nr 146/09/MR
2009-05-11Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych
2009-05-05Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych oraz zaworu sterującego
2009-04-30Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa spektrometru masowego
2009-04-20Wynik - Przetarg nieograniczonyskład i druk miesięcznika Polimery w okresie 3 lat
2009-01-05Wynik - Zamówienie z wolnej r?kidostawa testowej stacji ogniw paliwowych wraz z wyposażeniem
2008-12-29Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa aparatury laboratoryjnej badawczej
2008-12-29Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa chromatografu gazowego
2008-12-15Wynik - Przetarg nieograniczonyzakup bonów towarowych dla pracowników IChP
2008-12-01Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa czasopism zagranicznch dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na lata 2009 i 2010
2008-11-27Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa urzadzen laboratoryjnych: analizator gazów spalinowych, aparat do oznaczanie indeksu tlenowego, pehametry, mierniki temperatury, elektroniczny uk?ad pomiaru ciśnienia.
2008-11-24Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa wag precyzyjnych oraz przyrządów pomiarowych laboratoryjnych
2008-11-19Wynik - Przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowlano-instalacyjnych i dekarskich oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach nr 1.3.12 i 20 po?ozonych w siedzibie Instytutu w Warszawie
2008-11-17Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa urządzeń laboratoryjnych
2008-10-24Wynik - Przetarg nieograniczonyna opracowanie dokumentacji na termomodernizacj? OW Krynica
2008-10-17Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP
2008-10-01Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzetu komputerowego na potrzeby IChP
2008-09-25Wynik - Przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowlano- instalacyjnych i dekarskich oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach nr 1, 12, 3 i 20 położonych w siedzibie Instytutu w Warszawie
2008-09-04Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa urządzeń laboratoryjnych
2008-09-01Wynik - Przetarg nieograniczonyzaprojektowanie oraz wykonanie magistrali światłowodowej wraz z dostawą urządzeń
2008-08-19Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa mebli laboratoryjnych i biurowych
2008-08-19Wynik - Przetarg nieograniczonyremont budynku 36 w siedzibie Instytutu przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie
2008-08-19Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa mebli biurowych i laboratoryjnych - część II - meble laboratoryjne
2008-06-17Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa kompresora do gazów wraz z wyposażeniem
2008-04-10Wynik - Przetarg nieograniczonyremont trzech pomieszczeń laboratoryjnych
2008-03-27Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa analizatora TGA
2008-01-25Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa laboratoryjnej aparatury wg specyfikacji.
2008-01-09Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa spektrometru z wyposażeniem
2007-12-14Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa sprzętu komputerowego
2007-12-13Wynik - Przetarg nieograniczonyzakup bonów towarowych dla pracowników
2007-12-12Wynik - Przetarg nieograniczonyzakup oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP
2007-12-04Wynik - Przetarg nieograniczonySprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Dąbkach
2007-10-24Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na rok 2008.
2007-09-24Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa, montaż oraz instalacja mebli laboratoryjnych i biurowych - projekt POLMATIN
2007-06-28Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa spektrofotometru diodowego z wyposażeniem
2007-06-18Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa reaktora ciśnieniowego
2007-06-01Wynik - Przetarg nieograniczonyubezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2007-05-29Wynik - Przetarg nieograniczonywykonanie operatów szacunkowych nieruchomosci znajdujących się w Warszawie przy ulicach: Rydygiera 8, Chmielnej 100 oraz P?ockiej 39
2007-05-14Wynik - Przetarg nieograniczonyna dostawę reaktora mikrofalowego z wyposażeniem
2007-05-08Wynik - Przetarg nieograniczonywykonanie budowy sieci lokalnej LAN, sieci telefonicznej i elektrycznej w bud. nr 1 Instytutu
2007-03-27Wynik - Przetarg nieograniczonydostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum REACH
2007-03-23Wynik - Przetarg nieograniczonyusługa polegająca na przygotowaniu i wydaniu specjalnego zeszytu z okazji jubileuszu 85-lecia Instytutu zawierającego publikacje naukowe pracowników Instytutu
2007-03-20Wynik - Przetarg nieograniczonydostawa mikroskopu elektronowego
2007-03-07Wynik - Przetarg nieograniczonyopracowanie wielobran?owej wykonawczej dokumentacji technicznej dla pomieszczeń laboratoriów chemicznych w oparciu o projekt technologiczny oraz wykonanie zaprojektowanych prac
2007-01-04Wynik - Przetarg nieograniczonyZakup środków czystości na potrzeby IChP w roku 2007
2006-12-27Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa gazów na potrzeby IChP w roku 2007
2006-11-24Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu.
2006-11-07Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dostawa chromatografu gazowego wraz z jednostką PC
2006-10-25Wynik - Przetarg nieograniczonyna dostawę stacji termicznej analizy ró?niczkowej
2006-09-06Wybór - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dot. zawiadomienia o wyborze oferty na czasopisma zagraniczne dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na rok 2007 – spr. nr NT-2/223/0058/06/MT
2006-08-21Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dostawa aparatury laboratoryjnej wg. Specyfikacji
2006-07-17Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)dostawa mieszadeł mechanicznych oraz mieszadeł magnetycznych
2006-05-23Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawa odzie?y roboczej dla pracowników IChP
2006-05-17Wynik - Przetarg nieograniczonyDruk miesięcznika naukowo-technicznego "POLIMERY" w okresie 3 lat
2006-05-04Wynik - Przetarg nieograniczonyNa ubezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2006-04-20Wynik - Przetarg nieograniczonyNa dostawę materiałów biurowych na potrzeby Instytutu
2006-03-07Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę polarymetru wraz z jednostką PC do zbierania i obróbki danych oraz kolumn chromatograficznych enancjoselektywnych
2006-02-17Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę bipotencjostatu z wyposażeniem
2006-02-16Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę wyparki obrotowej wraz z zestawem próżniowym i w??em próżniowym
2006-01-31Wynik - Zapytanie o cen?Na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Instytutu w roku 2006
2006-01-04Wynik - Przetarg nieograniczonyNa dostawę środków czystości na potrzeby Instytutu w roku 2006
2005-11-18Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę chromatografu gazowego z detektorem i kolumnami
2005-09-15Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej w prenumeracie na rok 2006.
2005-07-22Wynik - Przetarg nieograniczonyDostaw? dwóch modularnych przełączników sieciowych
2005-06-24Wynik - Przetarg nieograniczonyDostaw? gazów na potrzeby IChP
2005-05-11Wynik - Przetarg nieograniczonyNa dostawę umundurowania dla pracowników ochrony IChP
2005-04-28Wynik - Przetarg nieograniczonyNa dostawę odzie?y roboczej dla pracowników IChP
2005-04-21Wynik - Przetarg ograniczonyUbezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2005-03-10Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dostaw? lepkościomierza specjalnego "sto?ek p?ytka" wraz z oprzyrządowaniem
2005-01-25Wynik - Przetarg nieograniczonyZakup samochodu ci??arowo-osobowego
2005-01-11Wynik - Przetarg nieograniczonyDostawę aparatu do kulometrycznego oznaczania wody metodą Karla Fischera
2005-01-03Wynik - Przetarg nieograniczonyDostaw? środków czystości na potrzeby Instytutu w roku 2005
2005-01-03Wynik - Przetarg nieograniczonyPrzeglądy, badania i pomiary instalacji elektrycznych i aparatury rozdzielczej stacji WN/NN na terenie Instytutu przy ul. Rydygiera 8
2004-12-28Wynik - Przetarg nieograniczonyNa dostawę czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej w prenumeracie na rok 2005
2004-12-15Wynik - Przetarg nieograniczony Na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Instytutu w roku 2005
2004-11-18Wynik - Przetarg nieograniczonyZakup dwóch modularnych przełączników sieciowych
2004-11-18Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę reaktora
2004-11-18Wynik - Przetarg nieograniczonyNa usługi pomiarowania i kontroli instalacji elektrycznych NN
2003-09-12Wynik - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na wymianę istniejących okien z PCW na okna z PCW w ilości 19 szt. na II pi?trze w bud. Nr 12 na terenie Zamawiającego.
2003-07-02Wynik - Przetarg nieograniczonyNa druk miesięcznika "Polmery" w okresie trzech lat
0000-00-00Wynik - Przetarg nieograniczonyubezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej