English version
Drukuj

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

DataTrybPrzedmiot postępowania
2018-04-26Przetarg pisemny ofertowySprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Krynicy-Zdroju
2018-03-08Przetarg nieograniczonyKompleksowa usługa ubezpieczenia Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w zakresie ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności Instytutu
2018-02-26Przetarg nieograniczonyDostawa systemu parkingowego wraz z montażem oraz robotami drogowymi i teleinformatycznymi
2017-09-28NE-3/223/238/17/MR - Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
2017-09-01Przetarg nieograniczonyRemont pokryć dachowych w wybranych budynkach oraz wykonanie betonowego placu wraz z jego odwodnieniem na terenie IChP
2017-02-27Zapytanie ofertoweNE-3/241/210/17/MR - przeprowadzenia szkolenia pilotowego dla saperów pirotechników w ramach realizacji projektu MITIREL
2015-08-25Przetarg nieograniczonyNE-3/223/276/15/MR - remont dachów budynku nr 1 skrzydła A i C oraz naprawa - uszczelnienie pokrycia dachu budynku 20C
2015-08-07Zamówienie z wolnej rękiNE-3/223/527/15/MK - dostawa raportów Yearbook 2014 (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy)
2015-04-30Przetarg nieograniczonyZmiana ogłoszenia (NE-3/223/221/15/MR - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne)
2015-04-23Przetarg nieograniczonyNE-3/223/221/15/MR - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne
2015-04-08Przetarg nieograniczonyNE-3/223/222/15/MR - zakup biletów lotniczych i kolejowych oraz polis ubezpieczeniowych
2014-11-21Przetarg nieograniczonyOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - NE-3/223/551/MK
2014-11-14Przetarg nieograniczonyNE-3/223/551/14/MK- usługa przeprowadzenia kompleksowej procedury dokonania międzynarodowego zgłoszenia patentowego
2014-04-29Przetarg pisemny ofertowyPrzetarg pisemny ofertowy na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Krynicy-Zdroju
2014-02-19Przetarg nieograniczonyNE-3/223/110/14/MK - dostawa czterech zestawów aparatów będących składowymi instalacji 1/4 - technicznej wytwórni akroleiny
2014-02-14Przetarg nieograniczonyNE-3/223/204/14/MR - dostawa gazów na potrzeby Instytutu
2014-01-13Przetarg nieograniczonyNE-3/223/001/14/ZD - Usługi doradcze w zakresie wyceny własności intelektualnej i przemysłowej, usługi doradztwa biznesowego...
2013-12-20Przetarg nieograniczonyNE-3/223/400/13/ZD - unieważnienie przetargu na dostawę komory nagrzewająco-chłodzącej do stosów ogniw paliwowych
2013-12-18Przetarg nieograniczonyNE-3/223/584/13/MK - opracowanie projektu procesowego bazowego
2013-11-29Przetarg nieograniczonyNE-3/223/580/13/MK - dostawa pieców laboratoryjnych oraz mineralizatora - zmiana ogłoszenia (2)
2013-11-26Przetarg nieograniczonyNE-3/223/580/13/MK - dostawa pieców laboratoryjnych oraz mineralizatora - zmiana ogłoszenia
2013-11-21Przetarg nieograniczonyNE-3/223/580/13/MK - dostawa pieców laboratoryjnych oraz mineralizatora
2013-11-19Przetarg nieograniczonyNE-3/223/400/13/ZD - dostawa komory nagrzewająco-chłodzącej do stosów ogniw paliwowych
2013-11-05Przetarg nieograniczonyNE-3/223/280/13/MR - dostawa reaktora rurowego
2013-10-11Przetarg nieograniczonyNE-3/223/575/13/MK - dostawa aparatury laboratoryjnej
2013-10-09Przetarg nieograniczonyNE-3/223/262/13/MR - dostawa oprogramowania - zmiana ogłoszenia
2013-10-01Przetarg nieograniczonyNE-3/223/262/13/MR- dostawa oprogramowania na potrzeby Instytutu
2013-09-06Przetarg nieograniczonyNE-3/223/550/13/MK - dostawa, montaż i instalacja aparatury laboratoryjnej
2013-09-03Przetarg nieograniczonyNE-3/223/450/13/ZD - Dostawa reaktora rurowego R11 oraz zbiornika T01
2013-08-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/258/13/MR - remont i docieplenie dachu oraz wykonanie łazienki w budynku 6C
2013-07-18Przetarg nieograniczonyNE-3/223/410/13/ZD - Dostawa reaktora rurowego R11 oraz zbiornika T01
2013-07-18Przetarg nieograniczonyNE-3/223/520/13/MK dostawa, montaż i instalacja aparatury laboratoryjnej - zmiana ogłoszenia
2013-07-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/520/13/MK - dostawa, montaż i instalacja aparatury laboratoryjnej
2013-07-12Przetarg nieograniczonyNE-3/223/256/13/MR - dostawa sprzętu komputerowego
2013-07-04Przetarg nieograniczonyNE-3/223/250/13/MR- przebudowa kotłowni gazowej w OW Krynica Zdrój
2013-06-18Przetarg nieograniczonyNE-3/223/224/13/MR - zmiana ogłoszenia
2013-06-10Przetarg nieograniczonyNE-3/223/224/13/MR - wykonanie remontu i modernizacji zaplecza naukowo-badawczego w budynku nr 24
2013-05-22Przetarg nieograniczonyNE-3/223/080/13/ZD - Dostawa fabrycznie nowej pompy pionowej odśrodkowej do stopionych soli z akcesoriami - zmiana ogłoszenia
2013-05-16Przetarg nieograniczonyNE-3/223/080/13/ZD - Dostawa pompy pionowej odśrodkowej do stopionych soli z akcesoriami
2013-05-16Przetarg nieograniczonyNE-3/223/171/13/MK - dostawa, montaż i instalacja zestawu reakcyjno-rektyfikacyjnego z wyposażeniem oraz wymiennymi kolumnami destylacyjnymi
2013-04-26Przetarg nieograniczonyNE-3/223/230/13/MR - pełnienie nadzoru inwestorskiego
2013-04-10Przetarg nieograniczonyNE-3/223/222/13/MR - wymiana wind
2013-04-03Przetarg nieograniczonyNE-3/223/215/13/MR- bilety lotnicze i kolejowe
2013-02-07Przetarg nieograniczonyNE-3/223/202/13/MR - dostawa 22 szt. notebooków oraz stacji roboczej
2013-01-23Przetarg nieograniczonyNE-3/223/201/13/MR - dostawa gazów na potrzeby Instytutu
2013-01-23Przetarg nieograniczonyNE-3/223/203/13/MR- dostawa gazów na potrzeby Instytutu - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2012-11-13Przetarg nieograniczonyNE-3/223/300/12/ZD - dostawa stacji kontrolno-pomiarowej do testowania stosów ogniw paliwowych oraz komory nagrzewająco-chłodzącej do stosów ogniw paliwowych
2012-10-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/097/12/MR- opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej modernizacji sali 211 w budynku nr 24
2012-08-21Przetarg nieograniczonyNE-3/223/227/12/ZD - Dostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP
2012-07-26Przetarg nieograniczonyNE-3/223/110/12/MK - dostawa, montaż i instalacja komory do badania palności tworzyw sztucznych wg normy UL94 z wyposażeniem
2012-07-13Przetarg nieograniczonyNE-3/223/210/12/ZD - Dostawa młyna kriogenicznego wyposażonego w system automatycznego dozowania
2012-07-13Przetarg nieograniczonyNE-3/223/111/12/MK - dostawa, montaż i instalacja spektrofotometrycznego analizatora rtęci z wyposażeniem
2012-07-05Przetarg nieograniczonyNE-3/223/091/12/MK - dostawa, montaż i instalacja szaf wentylowanych na chemikalia
2012-06-13Przetarg nieograniczonyNE-3/223/041/12/MR - zmiana ogłoszenia
2012-06-06Przetarg nieograniczonyNE-3/223/041/12/MR - obsługa bankowa Instytutu wraz z kredytem w rachunku bieżącym
2012-05-09Przetarg nieograniczonyNE-3/223/140/12/ZD - Dostawa Spektrofotometru UV-VIS
2012-04-27Przetarg nieograniczonyNE-3/223/022/12/MR - ubezpieczenie mienia, OC oraz ubezpieczenia komunikacyjne - zmiana ogłoszenia
2012-04-19Przetarg nieograniczonyNE-3/223/022/12/MR - ubezpieczenie mienia i OC - zmiana ogłoszenia
2012-04-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/032/12/MR - budowa kotłowni gazowej w Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy
2012-04-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/100/12/ZD - dostawa spektrofotometru
2012-04-11Przetarg nieograniczonyNE-3/223/041/12/MK - dostawa, montaż i instalacja dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych
2012-04-06Przetarg nieograniczonyNE-3/223/022/12/MR - ubezpieczenie mienia i OC
2012-04-03Przetarg nieograniczonyNE-3/223/035/12/MK - dostawa stanowiska badawczego do procesów wstępnego oczyszczania ścieków z użyciem membran ceramicznych z wyposażeniem
2012-03-28Przetarg nieograniczonySprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
2011-11-30Przetarg nieograniczonyNE-3/223/247/11/MR - dostawa reaktora laboratoryjnego oraz refraktometru
2011-11-25Przetarg nieograniczonyZmiana ogłoszenia (377398-2011) - dostawa mebli laboratoryjnych
2011-11-18Przetarg nieograniczonySprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Płockiej w Warszawie
2011-11-14Przetarg nieograniczonyNE-3/223/232/11/MR - dostawa mebli laboratoryjnych
2011-10-25Przetarg nieograniczonySprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Płockiej w Warszawie
2011-09-26Przetarg nieograniczonyNE-3/223/194/11/MR - rozbiórka budynku D
2011-09-19Przetarg nieograniczonyZmiana ogłoszenia - 295232-2011
2011-09-06Przetarg nieograniczonyNE-3/223/153/11/MR - remont i modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku nr 1
2011-09-01Przetarg nieograniczonyNE-3/223/185/11/MR - rozbudowa sieci LAN i telefonicznej w budynku nr 1 w siedzibie Instytutu
2011-08-11Przetarg nieograniczonyNE-3/223/180/11/ZD - Dostawa plastometru z wyposażeniem
2011-08-01Przetarg nieograniczonyNE-3/223/090A/11/MR - remont pomieszczeń 27 i 28 w budynku nr 20
2011-07-14Przetarg nieograniczonyNE-3/223/097/11/MK - dostawa pomp laboratoryjnych
2011-06-22Przetarg nieograniczonyZmiana ogłoszenia 167026-2011
2011-06-22Przetarg nieograniczonyNE-3/223/052/A/11/MR - remont budynku Nr 20C - część wieżowa w siedzibie Instytutu
2011-06-21Przetarg nieograniczonyNE-3/223/140/11/MR - remont i modernizacja dachu budynku A
2011-06-21Przetarg nieograniczonyNE-3/223/090/11/MR - remont pomieszczeń 27 i 28 w budynku 20
2011-06-20Przetarg nieograniczonyNE-3/223/120/11/MR - dostawa dygestoriów laboratoryjnych
2011-06-17Przetarg nieograniczonyNE-3/223/120/11/ZD - Dostawa aparatu do badań przepuszczalności gazów.
2011-06-16Przetarg nieograniczonyNE-3/223/071/11/MK - dostawa układu do ługowania odpornego na działanie agresywnych elektrolitów
2011-06-10Przetarg nieograniczonyZmiana ogłoszenia 123232 - 2011
2011-06-07Przetarg nieograniczonyNE-3/223/138/11/MR - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu
2011-06-06Przetarg nieograniczonyNE-3/223/139/11/MR - dostawa oprogramowania komputerowego
2011-06-02Przetarg nieograniczonyNE-3/223/053/11/MK - dostawa różnicowego kalorymetru skaningowego
2011-05-20Przetarg nieograniczonyNE-3/223/052/11/MR - remont budynku 20 c część wieżowa
2011-04-29Przetarg nieograniczonyPrzetarg pisemny na najem powierzchni w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 w budynku 18
2011-03-08Przetarg nieograniczonyNE-3/223/014/11/MR - ogłoszenie o zmianie terminu ogłoszenia
2011-02-21Przetarg nieograniczonyNE-3/223/021/11/MR - dostawa materiałów biurowych
2011-02-21Przetarg nieograniczonyNE-3/223/014/11/MR - remont pomieszczeń w budynku nr 1
2011-02-04Przetarg nieograniczonyNajem powierzchni magazynowej przy ul. Rydygiera 8, Warszawa
2011-01-03Przetarg nieograniczonyWymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi w sali kolumnowej - NE-3/223/431/10/MR
2010-12-31Przetarg nieograniczonyDostawa urządzeń informatycznych - NE-3/223/425/10/MR
2010-11-29Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa zestawu dwóch regulatorów temperatury - 020/10/ZD
2010-11-26Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/112/A/10/MK-uproszczony projekt procesowy instalacji ćwierć technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny
2010-11-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/0260/10/MT dostawa czasopism zagranicznych
2010-11-16Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie rozdzielni energetycznych - 379/MR
2010-11-09Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/146/10/MK-dostawa chromatografu cieczowego do HPLC z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem
2010-11-05Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup w leasingu ciągnika komunalnego - spr nr 380/EW
2010-10-26Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa kriostatu i łaźni wodnej - 144/MK
2010-10-25Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZestaw do prasowania z prasą automatyczną
2010-10-05Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/082/A/10/MK-dostawa wytłaczarki dwuślimakowej
2010-09-21Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/112/10/MK-uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny
2010-09-03Przetargowy - Przetarg nieograniczony0242/10/MT - spektrometr absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem
2010-09-01Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWymiana okien w Sali kolumnowej - 294/MR
2010-08-19Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/105/10/MK-dostawa, montaż oraz instalacja termostatów/kontrolera temperatury/łaźni wodnej
2010-08-06Przetargowy - Przetarg nieograniczonydostawa, montaż oraz instalacja mebli laboratoryjnych i biurowych-NE-3/223/292/10/MR
2010-08-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/0218/10/MT- aparat do oznaczania azotu
2010-07-28Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa samochodu osobowego-225/EW
2010-07-28Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont dachu oraz fragmentaryczny remont elewacji budynku 20 a- 239A/MR
2010-07-28Przetargowy - Przetarg nieograniczonyInstalacja centrali nawiewnej - nagrzewnicy wraz z doprowadzeniem ciepła technologicznego oraz instalacja wentylacji nawiewnej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w budynku nr 1c - 293/MR
2010-07-20Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa, montaż oraz instalacja wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej z wyposażeniem- NE-3/223/082/10/MK
2010-07-19Przetargowy - przetarg nieograniczonyWykonanie instalacji węzła ciepła technologicznego - 270/MR
2010-07-08Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont pomieszczeń laboratoryjnych ne 264 i 266 w bud. nr 1 - 258/MR
2010-07-02Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa oprogramowania - 219/MR
2010-07-02Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNajem lokali biurowych
2010-06-30Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont dachu budynek 20a- 239/MR
2010-06-22Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa mebli biurowych - 237/MR
2010-06-22Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/0164/10/MT- suszarka oraz komora klimatyczna
2010-06-14Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNE-3/223/0166/10/MT-dostawa dwustanowiskowego aparatu do oznaczania powierzchni właściwej ciał stałych
2010-06-11Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNajem powierzchni znajdujacej się przy ul. Rydygiera 8 w budynkach 18 i 24 oraz lokal mieszkalny przy ul. P?ockiej 39/44
2010-06-07Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa chromatografu gazowego z wyposażeniem- 0162/MT
2010-06-02Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDetektor NE-3/223/066/10/MK
2010-05-28Nieprzetargowy - Zapytanie o cen?Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2010-05-28Nieprzetargowy - Zamówienie z wolnej r?kiDostawa oprogramowania REKDEPAK - 214/MR
2010-05-26Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa mieszadeł laboratoryjnych - 0151/10/MT
2010-05-20Przetargowy - Przetarg nieograniczonyUgniatarka laboratoryjna
2010-05-18Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa mebli laboratoryjnych i biurowych
2010-05-07Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa wyparki, pompy i termostatu - 038/MK
2010-05-05Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa dwóch reaktorów laboratoryjnych - 182/MR
2010-04-29Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IChP - 143/10/MR
2010-04-09Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa komory rękawicowej z wyposażeniem - sprawa 027/MK.
2010-04-09Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych - 036/MT
2010-03-31Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i wykonanie dwóch stanowisk ćwierćtechnicznych z przeznaczeniem do badań procesów membranowych- nr 0085/MT
2010-03-09Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa dygestoriów - 2 szt. - spr nr 005/10/MK
2010-03-05Przetargowy - Przetarg nieograniczonyPrzegląd i badanie instalacji odgromowych, ochrony przed porażeniem prądem oraz oporności izolacji 1 i 3 fazowych - spr nr 040/MR
2010-02-10Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa wyparki próżniowej - 001/MK
2010-01-15Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa aparatu do badania wielkości cząstek nanometrycznych
2009-12-20Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa chromatografu gazowego - 0343/09/MT
2009-12-18Przetargowy - Przetarg ograniczonyWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - spr. nr 09/412/MR
2009-12-09Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont łącznika w bud. 20 c- spr nr 420/09/MR
2009-12-08Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRozbiórka budynku biurowo-laboratoryjnego nr 5 na terenie Instytutu.
2009-11-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa aparatury laboratoryjnej badawczej - 0281/09/MT
2009-10-22Przetargowy - Przetarg nieograniczonyModernizacja stacji PT-6 oraz wykonanie wy?ączników p/po?
2009-10-20Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie układu zasilania energetycznego w oparciu o istniejącą infrastrukturę energetyczną Instytutu
2009-10-16Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa dygestoriów i mebli lab. - 09/387/MR
2009-10-15Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont pomieszczeń i podjazdu bud. nr 10 -09/399/MR
2009-10-14Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych- 09/250/MT
2009-09-29Przetargowy - Przetarg nieograniczonyModernizacja sieci lan/338/EW
2009-09-15Przetargowy - Przetarg nieograniczonyPrace na terenie Instytutu (przystosowanie zbiornika p/poz, wymiana zasuw ziemnych, wykonanie miejsc postojowych) - spr. 09/327/MR
2009-09-14Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa reaktora laboratoryjnego - spr. nr 222/09/MT
2009-08-26Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie remontu dachu na budynku 20 b- 311/09/MR
2009-08-25Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu laboratoryjnego(mieszadła, pipety, termostat) - 260/09/MR
2009-07-28Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych
2009-07-28Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa suszarki laboratoryjnej i analizatora gazów
2009-07-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont pomieszceń 252,301,302 i 104 w budynku nr 1 - spr nr 218/09/MR
2009-07-16Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa oprogramowania komputerowego - spr nr 244/09/MR
2009-07-16Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont dachu budynek 20 - spr. nr 245/09/MR
2009-07-14Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu laboratoryjnego (szlifierko-polerka, przyrząd pomiarowy, regulator przepływu gazów, podnośnik laboratoryjny) - spr. nr 0123/09/MT
2009-07-07Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputeroiwego oraz urządzeń peryferjnych
2009-06-29Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa aparatury laboratoryjnej (suszarka. suszarka rozpyłowa, wyparka, mieszadło) - 09/215/MR
2009-06-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont pomieszczeń socjalnych w budynku nr 12 - 09/171/MR
2009-06-09Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa aparatury ;laboratoryjnej - nr 159/09/MR
2009-06-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa dygestoriów i innych mebli laboratoryjnych
2009-05-28Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa chromatografu żelowego - sprawa nr 0113/09//MT
2009-05-19Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych - sprawa nr 09/069/MT
2009-05-19Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzetu komputerowego na potrzeby IChP
2009-05-14Nieprzetargowy - Zapytanie o cen?Dostawa oprogramowania komputerowego
2009-05-14Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa do wolumetrycznego odparowania gliceryny
2009-05-13Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie termomodernizacji dwóch pawilonów wczasowych OW Krynica
2009-04-28Nieprzetargowy - Zapytanie o cen?Dostawa oprogramowania antywirusowego - sprawa nr 146/09/MR
2009-04-28Nieprzetargowy - Zamówienie z wolnej r?kiRoboty budowlane dodatkowe - sprawa nr 136/09/MR
2009-04-24Nieprzetargowy - Zamówienie z wolnej r?kiRoboty budowlane dodatkowe - sprawa nr 130/09/MR
2009-04-03Nieprzetargowy - Zapytanie o cen?Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2009-03-26Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych
2009-03-11Przetargowy - Przetarg nieograniczonyUbezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2009-03-10Przetargowy - Przetarg nieograniczonySkład i druk miesięcznika Polimery w okresie 3 lat
2009-03-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa pomp laboratoryjnych oraz zaworu sterującego
2009-02-03Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa spektrometru masowego
2008-12-10Nieprzetargowy - Zamówienie z wolnej r?kiDostawa testowej stacji ogniw paliwowych wraz z wyposażeniem
2008-11-21Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup bonów towarowych dla pracowników IChP
2008-10-01Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowlano-instalacyjnych i dekarskich oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach nr 1.3.12 i 20 po?ozonych w siedzibie Instytutu w Warszawie
2008-09-24Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa urzadzen laboratoryjnych: analizator gazów spalinowych, aparat do oznaczanie indeksu tlenowego, pehametry, mierniki temperatury, elektroniczny uk?ad pomiaru ciśnienia.
2008-09-09Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa stacji testowej ogniw paliwowych z jednostką sterujacą
2008-09-03Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP
2008-09-01Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa czasopism zagranicznch dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na lata 2009 i 2010
2008-08-22Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowlano- instalacyjnych i dekarskich oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach nr 1, 12, 3 i 20 położonych w siedzibie Instytutu w Warszawie
2008-07-30Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacj? c.o..
2008-07-30Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa opracowanie dokumentacji na termomodernizacj? OW Krynica
2008-07-18Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa wag precyzyjnych oraz przyrządów pomiarowych laboratoryjnych
2008-07-18Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa chromatografu gazowego
2008-07-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzetu komputerowego na potrzeby IChP
2008-07-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa urządzeń laboratoryjnych
2008-07-08Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZaprojektowanie oraz wykonanie magistrali światłowodowej wraz z dostawą urządzeń
2008-06-11Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa aparatury laboratoryjnej badawczej
2008-06-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa mebli laboratoryjnych i biurowych
2008-06-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa mebli biurowych i laboratoryjnych - część II - meble laboratoryjne
2008-05-27Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa urządzeń laboratoryjnych
2008-05-19Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont budynku 36 w siedzibie Instytutu przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie
2008-04-23Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa najem nast?pujących powierzchni znajdujących się w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.
2008-02-28Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa najem następujących powierzchni znajdujących się w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, Chmielnej 100, P?ockiej 39.
2008-02-05Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa kompresora do gazów wraz z wyposażeniem
2008-02-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRemont trzech pomieszczeń laboratoryjnych
2008-01-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonydostawa kompresora do gazów wraz z wyposażeniem
2008-01-14Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa analizatora TGA
2007-11-22Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup bonów towarowych dla pracowników
2007-11-13Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa najem powierzchni znajdujących się w przy ulicy. Rydygiera 8 w Warszawie
2007-11-12Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa laboratoryjnej aparatury wg specyfikacji.
2007-10-30Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP
2007-10-24Przetargowy - Przetarg nieograniczonySprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Dąbkach
2007-10-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa spektrometru z wyposażeniem
2007-10-12Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputerowego
2007-09-06Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa najem następujących powierzchni znajdujących się w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, Chmielnej 100, P?ockiej 39
2007-08-14Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa, montaż oraz instalacja mebli laboratoryjnych i biurowych - projekt POLMATIN
2007-08-14Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na rok 2008.
2007-05-21Przetargowy - Przetarg nieograniczonydostawa spektrofotometru diodowego z wyposażeniem
2007-04-05Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa reaktora ciśnieniowego
2007-03-20Przetargowy - Przetarg nieograniczonyna dostawę reaktora mikrofalowego z wyposażeniem
2007-03-16Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie budowy sieci lokalnej LAN, sieci telefonicznej i elektrycznej w bud. nr 1 Instytutu
2007-03-13Przetargowy - Przetarg nieograniczonyUbezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2007-03-01Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie operatów szacunkowych nieruchomosci znajdujących się w Warszawie przy ulicach: Rydygiera 8, Chmielnej 100 oraz Płockiej 39
2007-02-22Przetargowy - Przetarg nieograniczonyUsługa polegająca na przygotowaniu i wydaniu specjalnego zeszytu z okazji jubileuszu 85-lecia Instytutu zawierającego publikacje naukowe pracowników Instytutu
2007-02-15Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum REACH
2007-02-05Przetargowy - Przetarg nieograniczonyOpracowanie wielobranżowej wykonawczej dokumentacji technicznej dla pomieszczeń laboratoriów chemicznych w oparciu o projekt technologiczny oraz wykonanie zaprojektowanych prac
2007-01-05Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa mikroskopu elektronowego
2006-12-12Przetargowy - Przetarg nieograniczonyOpracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz wykonanie zaprojektowanej instalacji
2006-11-24Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup środków czystości na potrzeby IChP w roku 2007
2006-11-24Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa gazów na potrzeby IChP w roku 2007
2006-11-21Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup bonów towarowych dla pracowników.
2006-11-17Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dostawa aparatury laboratoryjnej wg Specyfikacji
2006-10-20Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dostawa chromatografu gazowego wraz z jednostką PC
2006-10-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa dostawę stacji termicznej analizy różniczkowej
2006-09-15Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu.
2006-09-08Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie rozbiórki budynków "H" oraz "L" znajdujących się na terenie IChP.
2006-06-30Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na rok 2007
2006-06-30Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dostawa aparatury laboratoryjnej wg. Specyfikacji
2006-06-30Przetargowy - Przetarg nieograniczonyRozbiórka budynków "H" oraz "L" znajdujących się na terenie IChP.
2006-06-22Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)dostawa mieszadeł mechanicznych oraz mieszadeł magnetycznych
2006-05-24Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa zakup dwóch wyparek próżniowych.
2006-04-07Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDruk miesięcznika naukowo-technicznego "POLIMERY" w okresie 3 lat
2006-04-07Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawa odzie?y roboczej dla pracowników IChP
2006-03-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup samochodu osobowego
2006-03-17Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa ubezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2006-03-16Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa dostawę materiałów biurowych na potrzeby Instytutu
2006-02-06Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę polarymetru wraz z jednostką PC do zbierania i obróbki danych oraz kolumn chromatograficznych enancjoselektywnych
2006-01-16Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę wyparki obrotowej wraz z zestawem próżniowym i w??em próżniowym
2006-01-16Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę bipotencjostatu z wyposażeniem
2005-12-14Nieprzetargowy - Zapytanie o cen?Na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Instytutu w roku 2006
2005-11-28Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa dostawę środków czystości na potrzeby Instytutu w roku 2006
2005-10-11Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę chromatografu gazowego z detektorem i kolumnami
2005-07-29Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej w prenumeracie na rok 2006.
2005-07-25Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie, dostawę i montaż 3 dygestoriów
2005-06-09Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostaw? dwóch modularnych przełączników sieciowych
2005-05-12Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostaw? gazów na potrzeby IChP
2005-03-15Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa dostawę umundurowania dla pracowników ochrony IChP
2005-03-08Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa dostawę odzieży roboczej dla pracowników IChP
2005-03-02Przetargowy - Przetarg ograniczonyUbezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2005-02-03Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Dostaw? lepkościomierza specjalnego "stożek płytka" wraz z oprzyrządowaniem
2005-01-04Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup samochodu ciężarowo-osobowego
2004-11-30Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostaw? aparatu do kulometrycznego oznaczania wody metodą Karla Fischera
2004-11-25Przetargowy - Przetarg nieograniczonyDostawę środków czystości na potrzeby Instytutu w roku 2005
2004-11-18Przetargowy - Przetarg nieograniczonyPrzeglądy, badania i pomiary instalacji elektrycznych i aparatury rozdzielczej stacji WN/NN na terenie Instytutu przy ul. Rydygiera 8
2004-11-18Przetargowy - Przetarg nieograniczonyWykonanie robót remontowo-budowlanych w wybranych pomieszczeniach IChP przy ul. Rydygiera 8
2004-11-08Przetargowy - Przetarg nieograniczonyZakup dwóch modularnych przelączników sieciowych
2004-11-04Przetargowy - Przetarg nieograniczony Na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Instytutu w roku 2005
2004-10-26Przetargowy - Przetarg nieograniczony (w trybie uproszczonym)Na dostawę reaktora
2004-09-27Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa dostawę czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej w prenumeracie na rok 2005
2003-01-10Przetargowy - Przetarg nieograniczonyNa ubezpieczenie mienia ICHP