English version
Drukuj

[AOWO] Ogłoszenia o wyborze oferty

DataWybrana oferta
2018-03-21Dostawa systemu parkingowego wraz z montażem oraz robotami drogowymi i teleinformatycznymi dla Instytutu Chemii Przemysłowej
2017-09-26NE-2/223/238/17/MR - remont wybranych pokryć dachowych oraz wykonanie placu betonowego na terenie IChP
2015-09-28NE-3/223/276/15/MR - remont dachów budynku nr 1 skrzydła A i C oraz naprawa - uszczelnienie pokrycia dachu budynku 20C
2015-05-14NE-2/223/221/15/MR - ubezpieczenie mienia Instytutu oraz od odpowiedzialności cywilnej
2015-04-22NE-2/223/222/15/MR - zakup biletów lotniczych i kolejowych oraz polis ubezpieczeniowych na potrzeby Instytutu
2014-12-10NE-3/223/551/14/MK - kompleksowa procedura dokonania międzynarodowego zgłoszenia patentowego w trybie PCT
2014-03-17NE-3/223/110/14/MK - dostawa czterech zestawów aparatów będących składowymi instalacji ¼-technicznej wytwórni akroleiny
2014-02-28NE-3/223/204/14/MR - dostawa gazów na potrzeby Instytutu
2014-01-29NE-3/223/001/14/ZD - usługi doradcze w zakresie wyceny własności intelektualnej i przemysłowej oraz usługi doradztwa biznesowego i usługi szkoleniowe
2014-01-10NE-3/223/584/13/MK - opracowanie projektu procesowego bazowego dla pilotowej instalacji syntezy kwasu akrylowego...
2013-12-10NE-3/223/580/13/MK - dostawa aparatury laboratoryjnej
2013-12-09NE-3/223/280/13/MR - dostawa reaktora rurowego
2013-11-12NE-3/223/575/13/MK - zawiadomienia o wyborze ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej
2013-10-22NE-3/223/262/13/MR - dostawa oprogramowania na potrzeby Instytutu
2013-10-03NE-3/223/550/13/MK - dostawa, montaż i instalacja aparatury laboratoryjnej
2013-09-24NE-3/223/450/13/ZD - dostawa Reaktora Rurowego R11 oraz Zbiornika T01
2013-09-12NE-3/223/258/13/MR - remont dachu oraz wykonanie łazienki w budynku 6C
2013-08-13NE-3/223/520/13/MK - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i instalację aparatury laboratoryjnej w części II
2013-08-13NE-3/223/520/13/MK - dostawa, montaż i instalacja aparatury laboratoryjnej
2013-07-30NE-3/223/250/13/MR - budowa kotłowni gazowej w OW Instytutu w Krynicy
2013-07-24NE-3/223/256/13/MR - zawiadomienia o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego
2013-06-26NE-3/223/249/13/MR - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2013-06-07NE-3/223/080/13/ZD - Dostawa pompy pionowej odśrodkowej
2013-06-06NE-3/223/171/13/MK - dostawa zestawu reakcyjno-rektyfikacyjnego z wyposażeniem
2013-05-23NE-3/223/230/13/MR - pełnienie nadzoru inwestorskiego
2013-05-23NE-3/223/222/13/MR - wymiana wind
2013-04-24NE-2/223/215/13/MR - zakup biletów lotniczych i kolejowych oraz polis ubezpieczeniowych
2013-02-25NE-3/223/202/13/MR - dostawa laptopów oraz stacji roboczej na potrzeby Instytutu
2013-02-21NE-3/223/201/13/MR - dostawa gazów na potrzeby Instytutu
2013-01-07NE-3/223/300/12/ZD-dostawa stacji kontrolno-pomiarowej do testowania stosów ogniw paliwowych oraz komory nagrzewająco-chłodzącej do stosów ogniw paliwowych
2012-11-06NE-3/223/097/12/MR - projekt modernizacji sali 211
2012-09-28NE-3/223/227/12/ZD - dostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na lata 2013-2014
2012-08-29NE-3/223/081/12/0MR - dostawa oprogramowania TRAYS
2012-08-14NE-3/223/210/12/ZD - dostawa młyna kriogenicznego wyposażonego w system automatycznego dozowania
2012-08-13NE-3/223/110/12/MK - dostawa komory do badania palności tworzyw sztucznych wg normy UL94 z wyposażeniem
2012-07-31NE-3/223/111/12/MK - oferta na dostawę spektrofotometrycznego analizatora rtęci
2012-07-30NE-3/223/091/12/MK - oferta na dostawę szaf wentylowanych na chemikalia
2012-06-26NE-3/223/041/12/MR - obsługa bankowa Instytutu wraz z kredytem w rachunku bieżącym
2012-06-26NE-3/223/052/12/MR - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2012-06-20NE-3/223/051/12/MR - roboty budowlane dodatkowe
2012-06-11NE-3/223/140/12/ZD - dostawa spektrofotometru UV-VIS z termostatowanym zmieniaczem kuwet
2012-06-05Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli laboratoryjnych, CZĘŚĆ II (NE-3/223/041/12MK)
2012-06-05NE-3/223/041/12/MK - dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych
2012-05-28NE-3/223/032/12/MR - budowa kotłowni gazowej w OW Instytutu w Krynicy
2012-05-16NE-3/223/100/12/ZD - dostawa spektrofotometru
2012-05-16NE-3/223/022/12/MR - wybór oferty oferty na ubezpieczenie mienia i OC
2012-04-27NE-3/223/035/12/MK - dostawa stanowiska badawczego do procesów wstępnego oczyszczania ścieków z wyposażeniem
2012-01-20NE-3/223/232/11/MR - dostawa dygestoriów i innych mebli laboratoryjnych
2011-12-09NE-3/223/277/11//MR - dostawa oprogramowania komputerowego
2011-10-27NE-3/223/052A/11/MR - unieważnienie postępowania
2011-10-25NE-3/223/194/11/MR - rozbiórka budynku D w siedzibie Instytutu
2011-09-22NE-3/223/185/11/MR - rozbudowa sieci LAN i telefonicznej w bud. nr 1
2011-09-01NE-3/223/090A/11/MR - remont pomieszczeń 27 i 28 w budynku 20
2011-08-18NE-3/223/097/11/MK - dostawa pomp laboratoryjnych
2011-08-17NE-3/223/120/11/MR - dostawa dygestoriów i innych mebli laboratoryjnych
2011-08-11Dostawa zestawu aparatu do badań przepuszczalności gazów - NE-3/223/120/11/ZD
2011-08-04Unieważnienie postępowania przetargowego na remont budynku 20 C – część wieżowa (NE-3/223/052A/11/MR)
2011-08-01Unieważnienie postępowania przetargowego na remont pomieszczeń 27 i 28 w budynku nr 20 (NE-3/223/090/11/MR)
2011-07-21NE-3/223/140/11/MR - remont dachu budynku A
2011-07-05NE-3/223/071/11/MK - dostawa układu do ługowania odpornego na działanie agresywnych elektrolitów
2011-07-01NE-3/223/053/11/MK - dostawa różnicowego kalorymetru skaningowego
2011-06-29NE-3/223/052/11/MR - unieważnienie postępowania
2011-06-22NE-3/223/136/11/MR - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2011-06-20NE-3/223/139/10/MR - dostawa oprogramowania komputerowego
2011-06-17NE-3/223/138/11/MR - dostawa sprzętu komputerowego
2011-05-25NE-3/223/123/11/MR - dostawa oprogramowania STATISTICA
2011-04-11NE-3/223/014/11/MR - remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 1 w siedzibie Instytutu
2011-03-28NE-3/223/021/11/MR - dostawa materiałów biurowych na potrzeby Instytutu
2011-01-31NE-3/223/0278/10/MT - dostawa zestawu do prasowania z prasą automatyczną
2011-01-26NE-3/223/425/10/MR - dostawa urządzeń informatycznych
2010-12-29Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z organizacją i nadzorem wykonawstwa - NE-3/223/112/A/10/MK
2010-12-14Dostawa rozdzielni energetycznych - NE-3/223/379/10/MR
2010-12-10Dostawa chromatografu cieczowego do HLPC - NE-3/223/146/10/MK
2010-12-01NE-3/223/0260/10/MT dostawa czasopism zagranicznych
2010-11-18Zakup w leasingu ciągnika komunalnego - spr nr 380/EW
2010-11-08Dostawa kriostatu i łaźni wodnej - 144/MK
2010-11-02NE-3/223/112/10/MK-uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny
2010-10-13Wymiana okien w Sali kolumnowej - 294/MR
2010-09-29NE-3/223/105/10/MK-dostawa, montaż oraz instalacja termostatów/kontrolera temperatury/łaźni wodnej
2010-09-28dostawa, montaż oraz instalacja wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej z wyposażeniem- NE-3/223/082/10/MK
2010-09-270242/10/MT - spektrometr absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem
2010-09-13dostawa, montaż oraz instalacja mebli laboratoryjnych i biurowych-NE-3/223/292/10/MR
2010-09-09Remont dachu oraz fragmentaryczny remont elewacji budynku 20 a- 239A/MR
2010-09-09Instalacja centrali nawiewnej - nagrzewnicy wraz z doprowadzeniem ciepła technologicznego oraz instalacja wentylacji nawiewnej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w budynku nr 1c - 293/MR
2010-09-02NE-3/223/0218/10/MT- aparat do oznaczania azotu
2010-08-18Wykonanie instalacji węzła ciepła technologicznego - 270/MR
2010-08-09dostawa samochodu osobowego-225/EW
2010-08-03Remont pomieszczeń laboratoryjnych ne 264 i 266 w bud. nr 1 - 258/MR
2010-07-29Dostawa mebli biurowych - 237/MR
2010-07-29NE-3/223/0164/10/MT- suszarka oraz komora klimatyczna
2010-07-26Dostawa oprogramowania - 219/MR
2010-07-22Remont dachu budynek 20a- 239/MR
2010-07-13NE-3/223/0166/10/MT-dostawa dwustanowiskowego aparatu do oznaczania powierzchni właściwej ciał stałych
2010-07-01Dostawa chromatografu gazowego z wyposażeniem - 0162/MT
2010-06-25dostawa mieszadeł laboratoryjnych - 0151/10/MT
2010-06-24Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych
2010-06-24Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2010-06-22ugniatarka laboratoryjna
2010-06-22detektor NE-3/223/066/10/MK
2010-06-21Dostawa oprogramowania REKDEPAK - 214/MR
2010-06-21dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IChP - 143/10/MR
2010-06-11dostawa wyparki, pompy i termostatu - 038/MK
2010-05-24Dostawa dwóch reaktorów laboratoryjnych - 182/MR
2010-05-18Dostawa pomp laboratoryjnych - 036/MT
2010-05-07Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem - sprawa 027/MK.
2010-05-07przegląd i badanie instalaci odgromowych, ochrony przed pora?eniem prądem oraz oporności izolacji 1 i 3 fazowych - spr nr 040/MR
2010-04-21Zaprojektowanie i wykonanie dwóch stanowisk ćwierćtechnicznych z przeznaczeniem do badań procesów membranowych- nr 0085/MT
2010-04-19dostawa dygestoriów - 2 szt. - spr nr 005/10/MK
2010-03-30wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - spr. nr 09/412/MR
2010-03-05Dostawa wyparki próżniowej - 001/MK
2010-02-11Remont łącznika w bud. 20 c- spr nr 420/09/MR
2010-02-01Dostawa aparatu do badania wielkości cząstek nanometrycznych
2010-02-01Rozbiórka budynku biurowo-laboratoryjnego nr 5 na terenie Instytutu.
2010-01-21dostawa chromatografu gazowego - 0343/09/MT
2010-01-19Modernizacja stacji PT-6 oraz wykonanie wy?ączników p/po?
2009-12-08Remont pomieszczeń i podjazdu bud. nr 10 -09/399/MR
2009-12-08dostawa dygestoriów i mebli lab. - 09/387/MR
2009-12-08Wykonanie układu zasilania energetycznego w oparciu o istniejącą infrastrukturę energetyczną Instytutu
2009-12-08modernizacja sieci lan/338/EW
2009-11-27Dostawa aparatury laboratoryjnej badawczej - 0281/09/MT
2009-10-28Dostawa pomp laboratoryjnych- 09/250/MT
2009-10-14Dostawa reaktora laboratoryjnego - spr. nr 222/09/MT
2009-10-08Dostawa sprzętu laboratoryjnego(mieszadła, pipety, termostat) - 260/09/MR
2009-09-23Wykonanie remontu dachu na budynku 20 b- 311/09/MR
2009-09-13Remont pomieszceń 252,301,302 i 104 w budynku nr 1 - spr nr 218/09/MR
2009-08-27Dostawa aparatury laboratoryjnej (suszarka. suszarka rozpy?owa, wyparka, mieszadło) - 09/215/MR
2009-08-25dostawa oprogramowania komputerowego - spr nr 244/09/MR
2009-08-20dostawa pomp laboratoryjnych
2009-08-20dostawa suszarki laboratoryjnej i analizatora gazów
2009-08-18remont dachu budynek 20 - spr. nr 245/09/MR
2009-08-18Dostawa sprzętu komputeroiwego oraz urządzeń peryferjnych
2009-08-13dostawa sprzętu laboratoryjnego (szlifierko-polerka, przyrząd pomiarowy, regulator przepływu gazów, podnośnik laboratoryjny) - spr. nr 0123/09/MT
2009-07-17dostawa dygestoriów i innych mebli laboratoryjnych
2009-07-16Remont pomieszczeń socjalnych w budynku nr 12 - 09/171/MR
2009-07-08dostawa chromatografu żelowego - sprawa nr 0113/09//MT
2009-06-24Dostawa pomp laboratoryjnych - sprawa nr 09/069/MT
2009-06-18dostawa do wolumetrycznego odparowania gliceryny
2009-06-10Wykonanie termomodernizacji dwóch pawilonów wczasowych OW Krynica
2009-06-04dostawa oprogramowania komputerowego
2009-05-19roboty budowlane dodatkowe - sprawa nr 130/09/MR
2009-05-19roboty budowlane dodatkowe - sprawa nr 136/09/MR
2009-05-08dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2009-05-06Dostawa oprogramowania antywirusowego - sprawa nr 146/09/MR
2009-04-23Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych
2009-04-15Dostawa pomp laboratoryjnych oraz zaworu sterującego
2009-04-14ubezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2009-04-01skład i druk miesięcznika Polimery w okresie 3 lat
2009-03-16Dostawa spektrometru masowego
2009-01-03dostawa testowej stacji ogniw paliwowych wraz z wyposażeniem
2008-12-08zakup bonów towarowych dla pracowników IChP
2008-11-18Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowlano-instalacyjnych i dekarskich oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach nr 1.3.12 i 20 po?ozonych w siedzibie Instytutu w Warszawie
2008-11-07Dostawa urzadzen laboratoryjnych: analizator gazów spalinowych, aparat do oznaczanie indeksu tlenowego, pehametry, mierniki temperatury, elektroniczny uk?ad pomiaru ciśnienia.
2008-11-04dostawa czasopism zagranicznch dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na lata 2009 i 2010
2008-10-09dostawa wag precyzyjnych oraz przyrządów pomiarowych laboratoryjnych
2008-10-01dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP
2008-09-25dostawa urządzeń laboratoryjnych
2008-09-25Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowlano- instalacyjnych i dekarskich oraz wymiana stolarki budowlanej w budynkach nr 1, 12, 3 i 20 położonych w siedzibie Instytutu w Warszawie
2008-09-19na opracowanie dokumentacji na termomodernizacj? OW Krynica
2008-09-10dostawa aparatury laboratoryjnej badawczej
2008-09-03Dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby IChP
2008-09-02dostawa chromatografu gazowego
2008-08-28na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacj? c.o..
2008-08-13zaprojektowanie oraz wykonanie magistrali światłowodowej wraz z dostawą urządzeń
2008-07-17dostawa urządzeń laboratoryjnych
2008-07-09dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych - część II - meble laboratoryjne
2008-06-27remont budynku 36 w siedzibie Instytutu przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie
2008-06-16dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych
2008-03-27remont trzech pomieszczeń laboratoryjnych
2008-03-25zakup samochodu dostawczo-osobowego
2008-03-03dostawa analizatora TGA
2007-12-07zakup bonów towarowych dla pracowników
2007-12-07Dostawa laboratoryjnej aparatury wg specyfikacji.
2007-12-04Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Dąbkach
2007-11-21dostawa sprzętu komputerowego
2007-11-16dostawa spektrometru z wyposażeniem
2007-11-16zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP
2007-09-11dostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Naukowo-Technicznej IChP w prenumeracie na rok 2008.
2007-08-29dostawa, montaż oraz instalacja mebli laboratoryjnych i biurowych - projekt POLMATIN
2007-07-07dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby IChP
2007-07-03dostawa aparatury ;laboratoryjnej - nr 159/09/MR
2007-06-11dostawa spektrofotometru diodowego z wyposażeniem
2007-05-08dostawa reaktora ciśnieniowego
2007-04-26na dostawę reaktora mikrofalowego z wyposażeniem
2007-04-23wykonanie operatów szacunkowych nieruchomosci znajdujących się w Warszawie przy ulicach: Rydygiera 8, Chmielnej 100 oraz P?ockiej 39
2007-04-23ubezpieczenie mienia IChP oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2007-04-03wykonanie budowy sieci lokalnej LAN, sieci telefonicznej i elektrycznej w bud. nr 1 Instytutu
2007-04-01Dostawa kompresora do gazów wraz z wyposażeniem
2007-03-02dostawa mikroskopu elektronowego
2007-03-02usługa polegająca na przygotowaniu i wydaniu specjalnego zeszytu z okazji jubileuszu 85-lecia Instytutu zawierającego publikacje naukowe pracowników Instytutu
2007-03-01dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum REACH
2007-02-20opracowanie wielobran?owej wykonawczej dokumentacji technicznej dla pomieszczeń laboratoriów chemicznych w oparciu o projekt technologiczny oraz wykonanie zaprojektowanych prac
0000-00-00Prace na terenie Instytutu (przystosowanie zbiornika p/poz, wymiana zasuw ziemnych, wykonanie miejsc postojowych) - spr. 09/327/MR