English version
Drukuj

Badania biodegradacji całkowitej związków organicznych, w tym detergentów

  • Badania biodegradacji całkowitej metodą respirometrii manometrycznej
  • Badania biodegradacji całkowitej metodą pomiaru ubytku rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
  • Badania stopnia hamowania oddychania osadu czynnego
  • Oznaczanie chemicznego zużycia tlenu (ChZT)

  • Oznaczanie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)Badania wykonywane zgodnie z ustawą z 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 20 poz. 106), Rozporządzeniem Komisji (WE)

Nr 440/2008 z 30 maja 2008 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 648/2004 WE, Procedurami OECD 301 i 209, oraz normami PN-EN ISO 9408:2005 i PN-EN ISO 7827:2001, PN-ISO 6060:2006 i ISO 8245:1999.


Kontakt

mgr inż. Elżbieta Dłuska-Smolik

tel. +48 22 568 25 89, +48 22 568 26 14
tel./faks +48 22 568 20 50


inż. Renata Dudek
tel. +48 22 568 22 94

tel./faks +48 22 568 20 49