English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kaczmarek, R. Czajka, M. Nowicki, M. Wiśniewski

Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych (AFM).

Cz. II. Badanie przebiegu reakcji chemicznych i procesów fizycznych

Polimery 2003, nr 2, 91


Streszczenie

W publikacji o charakterze przeglądowym przedstawiono możliwość śledzenia przebiegu polimeryzacji, szczepienia polimerów, a także ich degradacji oraz modyfikacji, za pomocą AFM. Podano przykłady wykorzystania metody AFM do analizy właściwości mechanicznych, adhezji, tarcia, sprężystości, twardości, hydrofilowości i krystaliczności polimerów. Wymieniono niektóre zastosowania AFM w innych dziedzinach nauki (biologia, fizyka) oraz nowe pokrewne metody rozwijające się na podstawie techniki AFM.


Słowa kluczowe: mikroskopia sił atomowych (AFM), polimeryzacja, szczepienie, struktura geometryczna powierzchni polimerów, wlaściwości mechaniczne, adhezja, tarcie, krystaliczność

H. Kaczmarek, R. Czajka, M. Nowicki, M. Wiśniewski (1.04 MB)
Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych (AFM). Cz. II. Badanie przebiegu reakcji chemicznych i procesów fizycznych