English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Stabik

Badania ruchu ziaren napełniaczy podczas przepływu polimerów

Polimery 2004, nr 10, 712


Streszczenie

Omówiono dwa czynniki wpływające na zachowanie się ziaren napełniaczy w matrycy polimerowej podczas przepływu, mianowicie orientację w kierunku przepływu i migrację poprzeczną do tego kierunku. Odpowiednie zjawiska i zależności zbadano na przykładzie kompozycji PE-LD zawierających 2,5; 5 lub 10% obj. napełniaczy mineralnych o ziarnach kulistych, płytkowych, igłopodobnych, włóknistych lub nieregularnych. Intensywność migracji zależy od cech geometrycznych (średnicy, powierzchni właściwej i współczynnika kształtu) ziaren jej podlegających. Opracowano modele empiryczne wiążące cechy geometryczne ziaren z intensywnością migracji. Największy wplyw na proces migracji wywiera średnica ziaren.


Słowa kluczowe: polimery napełnione, przepływ, napełniacze, cechy geometryczne, migracja, orientacja

J. Stabik (162.2 KB)
Badania ruchu ziaren napełniaczy podczas przepływu polimerów