English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Zieliński, J. Kijeński, K. Bajdor

Badania właściwości mechanicznych i odporności na utlenianie polietylenu

kablowego modyfikowanego plazmową sadzą techniczną (j. ang.)

Polimery 2004, nr 5, 339


Streszczenie

Przedstawiona odmiana polietylenu kablowego została wytworzona w wyniku modyfikacji plazmową sadzą techniczną, która jest stosowana jako przeciwutleniacz i pigment. Scharakteryzowano strukturę i właściwości adsorpcyjne użytej sadzy plazmowej (rys. 1 i 2, tabela l). Zbadano właściwości mechaniczne (twardość metodą Brinella-Vickersa, wskaźnik szybkości płynięcia, statyczną wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie) oraz odporność na utlenianie polietylenu kablowego modyfikowanego zmienną ilością (0,1-1,0% mas.) tej sadzy (tabela 2, rys. 3). Największe wartości czasu indukcji utleniania (OIT) w połączeniu z najlepszymi właściwościami mechanicznymi uzyskano w przypadku próbki zawierającej 0,5% mas. plazmowej sadzy technicznej. Właściwości badanych kompozycji porównano z właściwościami handlowego polietylenu kablowego modyfikowanego piecową sadzą techniczną (PE LE6022 w tabeli 2).


Słowa kluczowe: polietylen kablowy, plazmowa sadza techniczna, właściwości mechaniczne, czas indukcji utleniania

T. Zieliński, J. Kijeński, K. Bajdor (553 KB)
Badania właściwości mechanicznych i odporności na utlenianie polietylenu kablowego modyfikowanego plazmową sadzą techniczną (j. ang.)