English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. German, K. Kulesza

Badania wpływu HCl na odchlorowodorowanie PVC (j. ang.)

Polimery 2003, nr 5, 337


Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku 12,6% mas. polietylenu (rys. 1), temperatury (260–400°C, rys. 2) oraz stopnia odchlorowodorowania (DHC) próbek (rys. 3) na szybkość procesu DHC PVC oraz na czas wypłukiwania HCl po zamrożeniu reakcji. Rezultaty tych doświadczeń, a także wyniki badania metodami DSC (rys. 4) i FT-IR (rys. 5) potwierdziły autokatalityczny wpływ HCl na proces DHC. Całość materiału doświadczalnego najlepiej tłumaczy hipoteza, że proces ten przebiega zgodnie z mechanizmem „uzgodnionym” [równanie (4)]; HCl blokuje przy tym reakcje następcze, które przerywają propagację polienu [równanie (5)].


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), odchorowodorowanie, mechanizm, rola HCl, autokataliza
K. German, K. Kulesza (1.03 MB)
Badania wpływu HCl na odchlorowodorowanie PVC (j. ang.)