English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Lembicz, R. Ukielski

Badanie metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ESR) w wersji

sond spinowych procesów relaksacyjnych poli(tereftalanie butylenu) (PBT) (j. ang.)

Polimery 2003, nr 4, 296


Streszczenie

W podany w tytule sposób zbadano procesy relaksacyjne w obszarach amorficznych PBT przebiegające w przedziale temperatury 4–380 K. Ustalono, że w temperaturze przekraczającej temperaturę zeszklenia (Tg = 330 K) procesy te obejmują relaksację ruchliwości segmentalnej i ruchliwości związanej z przemianą zeszklenia, a w przedziale temperatury niższej stanowią procesy relaksacji lokalnej związane prawdopodobnie z ruchliwością sekwencji metylenowych (rys. 2 i 3). Wykryta zależność widm ESR od mocy fali mikrofalowej (rys. 5) wskazuje na możliwości i przydatność metody opartej na efektach nasyceniowych w badaniach PBT i innych polimerów.


Słowa kluczowe: poli(tereftalan butylenu), elektronowy rezonans paramagnetyczny, sondy spinowe, procesy relaksacyjne
F. Lembicz, R. Ukielski (362.3 KB)
Badanie metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ESR) w wersji sond spinowych procesów relaksacyjnych poli(tereftalanie butylenu) (PBT) (j. ang.)