English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. A. Kurta, S. V. Fedorchenko, M. V. Chaber

Badanie stabilności modyfikowanej żywicy mocznikowo-formaldehydowej (j. ang.)

Polimery 2004, nr 1, 49


Streszczenie

Przemysłową żywicę mocznikowo-formaldehydową (UF) typu KFMT-15 modyfikowano na etapie kwaśnej polikondensacji dodatkiem 4% mas. różnych alkoholi (metanolu, etanolu, izopropanolu, butanolu). Zbadano zmianę pH (rys. 1), lepkości względnej (rys. 2), czasu żelowania na gorąco (rys. 3) oraz zawartości wolnego formaldehydu (rys. 4) od czasu przechowywania (do 4 miesięcy). Zaproponowano interpretację chemiczną przedstawionych wyników. Ustalono, że najkorzystniejszym modyfikatorem z punktu widzenia właściwości użytkowych żywic UF (zwlaszcza emisji formaldehydu) jest izopropanol.


Słowa kluczowe: żywice mocznikowo-formaldehydowe, modyfikacja, alkohole alifatyczne, stabilność podczas przechowywania

S. A. Kurta, S. V. Fedorchenko, M. V. Chaber (713.2 KB)
Badanie stabilności modyfikowanej żywicy mocznikowo-formaldehydowej (j. ang.)