English version
Drukuj

Raportowanie

Raporty do Komisji Europejskiej(KE) za 2017 r.dotyczące F-gazów, pozostałych F-gazów oraz produktów i urządzeń je zawierających (przekazywane na podstawie art. 19 Rozporządzenia niezależnie od sprawozdań przekazywanych do Bazy Danych Sprawozdań BDS)


Informujemy, że otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej następujące przypomnienie:

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2017 r. do dnia 31.03.2018 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR (Business Data Repository) https://bdr.eionet.europa.eu obsługiwanej przez europejską Agencję EEA. Jeśli Państwo nie jesteście zarejestrowani, należy najpierw zarejestrować się na portalu F-gas Portal na stronie https://webgate.europa.eu/ods2/. Informacja, jak należy dokonać rejestracji, jest dostępna na stronie https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów. W przypadku pytań można skorzystać z pomocy BDR helpdesk pod adresem https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases lub napisać do BDR.helpdesk@eea.europa.eu.Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia (UE) No 517/2014 wymagane jest przekazywanie raportów do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.


Kto powinien raportować?

  • Każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami którym zostały przekazane kontyngenty
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach


UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1191/2014 producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane.


Formularze raportu

Formularze raportu zostały ustanowione na mocy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określającego format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.Wypełniony formularz raportu należy składać do 31 marca bieżącego roku w systemie Business Data Repository (BDR) – internetowym systemie składania raportów zarządzanym przez Europejską Agencję Środowiska lub poprzez Rejestr HFC . Aby złożyć raport, konieczne jest posiadanie konta z nazwą użytkownika i hasłem w BDR lub w ECAS (serwisie autoryzacyjnym Komisji Europejskiej). W dokumencie „FAQ - Company reporting for Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases” znajdują się wskazówki dotyczące procedury składania raportów.


Z tego względu, że Komisja Europejska i Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) mają dostęp do systemu Business Data Repository (BDR), nie ma obowiązku przesyłania raportów bezpośrednio do nich.


Więcej informacji można znaleźć: