English version
Drukuj

Analiza związków organicznych

Tematyka badawcza • Analiza czystości związków organicznych i peptydów metodą HPLC z detekcją UV i fluorescencją
 • Oznaczanie składu związków organicznych i mieszanin peptydowych metodami chromatograficznymi
 • Określenie nadmiaru enancjomerycznego związków optycznie czynnych
 • Oznaczanie lepkości dynamicznej z wykorzystaniem lepkościomierza DV-II+ Brookfield Engineering Laboratories, Inc., USA
 • Oznaczanie zawartości wody metodą kulometryczną za pomocą aparatu Karla Fischera
 • Oznaczanie zawartości azotu sumarycznego metodą Kjeldahla


Wyposażenie badawcze

 • chromatograf gazowy, model 5890 seria II, detektor FID, dozowniki: split/splitless, on kolumn firmy Hewlett-Packard, Austria
 • chromatograf gazowy, model 7890A, detektor GC/FID, firmy Agilent Technologies
 • chromatograf gazowy, model 6820, detektor FID i TCD, firmy Agilent Technologies
 • chromatograf cieczowy HPLC z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem zaopatrzony w: detektor diodowy SPD-M20A oraz detektor masowy LCMS-2020 firmy Shmiadzu
 • chromatograf HPLC Perkin Elmer; pompa binarna LC 250, detektor Diode Array Detector 235C, integrator 1020 LC PLUS, USA
 • chromatograf HPLC, SPD-6AV,wyposażony w detektor spektrofotometryczny UV-VIS, integrator firmy Merck typ D-7500 oraz kolumnę chiralną firmy Shimadzu
 • chromatograf HPLC, 10 A, wyposażony w detektor spektrofotometryczny UV-VIS firmy Shimadzu
 • analityczny chromatograf HPLC, wyposażony w detektor fluorescencyjny RF-10AXL oraz spektrofotometryczny UV-VIS typu DAD (SPD-M10AVP) z uaktualnionym oprogramowaniem CLASS VP, firmy Shimadzu
 • chromatograf HPLC, Merck-Hitachi (2001r.) wyposażony w detektor UV-VIS typ L-7400, pompa wraz z czterorozpuszczalnikowym systemem gradientowym typ L-7100. Dodatkowo aparat wyposażony jest w Corona Aerosol Detector (CAD)
 • Lepkościomierz, model DV-II+, Brookfield Engineering Laboratories, Inc., USA
 • Kulometr DL 39, Karl Fischer, firmy Mettler Toledo
 • Kjeltec-System - Tecator 8100


Kontakt

Dr inż. Jolanta Janiszewska

tel. +48 22 568 22 81, +48 568 21 69, +48 568 28 31