English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bieliński, P. Burzyński

Dozowanie w przetwórstwie tworzyw polimerowych

Polimery 2004, nr 4, 275


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury dotyczący podstawowych uwarunkowań konstrukcyjnych rozwiązań procesów dozowania tworzyw polimerowych i składników dodatkowych oraz kryteriów doboru urządzeń dozujących. Omówiono wyniki prac własnych w dziedzinie dozowników ślimakowych. Przedmiotem badań był proces dozowania polipropylenu napełnionego różnymi ilościami włókien szklanych lub talku za pomocą ślimakowego dozownika objętościowego. Określono zależność wydajności dozowania od szybkości obrotowej i średnicy ślimaka, jego rodzaju (skręcany lub toczony), kąta ustawienia dozownika względem poziomu (0o lub 30o) oraz rodzaju i zawartości napełniacza (do 40% mas.). Zbadano też wpływ tych czynników na wartości odchylenia standardowego od średniej wartości wydajności dozowania. Podkreślono konieczność prowadzenia prac doświadczalnych w celu uzyskania powtarzalnego poziomu dozowania różnorodnych tworzyw polimerowych w rzeczywistych warunkach ich przetwórstwa.


Słowa kluczowe: dozowanie w przetwórstwie tworzyw polimerowych, rozwiązania konstrukcyjne, dozownik ślimakowy, napełniany polipropylen, wydajność i powtarzalność dozowania

M. Bieliński, P. Burzyński (1.33 MB)
Dozowanie w przetwórstwie tworzyw polimerowych