English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Kozik, M. Śniechowski, W. Łużny

Wyzwanie i przygoda: dwadzieścia lat poszukiwań modelu struktury
polimerowego systemu przewodzącego polianilina/kwas kamforosulfonowy
prowadzących do wykorzystania metod sztucznej inteligencji (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 800


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.800

Streszczenie
Poszukiwania modelu struktury systemu polianilina/kwas kamforosulfonowy (­PANI/CSA) rozpoczęły się przed ok. dwudziestu laty, nadal jednak problem pozostaje nierozwiązany. W minionych latach opublikowano nowy model otrzymany w wyniku symulacji metodą dynamiki molekularnej. Zgodnie z jego przewidywaniami w systemie PANI/CSA powstaje struktura naprzemiennych dwuwarstw. Na podstawie dostępnej wiedzy sformułowano wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji metodę, która doprowadziła do znalezienia modelu wykazującego zgodność z różnego rodzaju doświadczeniami. Ze względu na uniwersalność opracowanej metody, szczegółowo ją opisano.
Słowa kluczowe: polianilina, dyfrakcja rentgenowska, modelowanie, symulacje
e-mail: Tomasz.Kozik@fis.agh.edu.pl
T. Kozik, M. Śniechowski, W. Łużny (547 KB)
Wyzwanie i przygoda: dwadzieścia lat poszukiwań modelu struktury polimerowego systemu przewodzącego polianilina/kwas kamforosulfonowy prowadzących do wykorzystania metod sztucznej inteligencji (j.ang.)