English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Stepczyńska

Analiza zaniku wybranych efektów modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu (j.ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 462


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.462

Streszczenie

Analizowano zanik wczasie zmian wywołanych modyfikowaniem za pomocą wyładowań koronowych (CD) warstwy wierzchniej (SL) polilaktydu (PLA). Modyfikowanie prowadzono w atmosferze powietrza, z zastosowaniem jednostkowej energii (Eu) modyfikowania o wartości 3,5 i 10 kJ/m2. Stopień utlenienia oraz wartość kąta zwilżania SL badano metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS) oraz goniometrii, bezpośrednio po procesie modyfikowania oraz po upływie 1, 2 i 3 miesięcy.
Słowa kluczowe: polilaktyd, modyfikacja warstwy wierzchniej, wyładowania koronowe, spektroskopia fotoelektronowa (XPS)
e-mail: m.stepczynska@ukw.edu.pl
M. Stepczyńska (342.4 KB)
Analiza zaniku wybranych efektów modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu (j. ang.)