English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jakubiak, J. F. Rabek

Kinetyka modelowania fotopolimeryzacji liniowej i sieciującej. Część II (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 10, 659


Streszczenie

Przegląd (36 odsyłaczy do literatury, do roku 1999 włącznie) zagadnień dotyczących kinetyki modelowania zjawisk fotopolimeryzacji rodnikowej obejmujących procesy liniowe i sieciowanie. Omówiono szczegółowo etapy inicjacji, propagacji i terminacji. Opisano kinetykę polimeryzacji rodnikowej i podano równania pozwalające na wyznaczenie liczbowych wartości stałych szybkości poszczególnych reakcji elementarnych.
Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, fotoinicjatory, kinetyka etapów inicjacji, propagacji i terminacji
J. Jakubiak, J. F. Rabek (571.5 KB)
Kinetyka modelowania fotopolimeryzacji liniowej i sieciującej. Część II (wersja angielska)