English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Muniesa, Á. Fernández, I. Clavería, C. Javierre, J.A. Sarasua, M. Blanco

Nowa głowica wytłaczarki z wbudowanym urządzeniem ultradźwiękowym

i układem bezpośredniego pomiaru parametrów procesu — projekt i testowanie (j. ang.)

Polimery 2015, nr 3, 209


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.209


Streszczenie

Zaprojektowano nową głowicę wytłaczarki z wbudowanym urządzeniem ultradźwiękowym i systemem bezpośredniego pomiaru lepkości stopionego polimeru. Tę nową konstrukcję testowano prowadząc proces wytłaczania polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Badano wpływ wibracji ultradźwiękowych na efektywność procesu wytłaczania przy różnych szybkościach przepływu stopu polimeru przez kanał dyszy wylotowej. Zastosowanie ultradźwięków powodowało zwiększenie przepływu stopu nawet o 10 %. W przypadku wszystkich badanych szybkości przepływu zaobserwowano zmniejszanie się ciśnienia w dyszy wylotowej, przy czym zmniejszenie to było tym większe (osiągając 16 %) im mniejszy był przepływ. Wibracje ultradźwiękowe powodowały także spadek lepkości od 5 do 8%, w zależności od zastosowanej szybkości przepływu. Energia ultradźwięków dostarczana do stopu tylko nieznacznie zwiększała jego temperaturę.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, konstrukcja głowicy, ultradźwięki, lepkość, monitorowanie parametrów, wytłoczyna


e-mail: isabel.claveria@unizar.es

M. Muniesa, Á. Fernández, I. Clavería, C. Javierre, J.A. Sarasua, M. Blanco (279.1 KB)
Nowa głowica wytłaczarki z wbudowanym urządzeniem ultradźwiękowym i układem bezpośredniego pomiaru parametrów procesu — projekt i testowanie (j. ang.)