English version
Drukuj

Publikacje 2007

 • Bakar M., Wojtania I., Legocka I., Gospodarczyk J.: „Property Enhancement of epoxy resins by using a combination of polyamide and montmorillonite”, Adv. Polym. Technol. 2007, 26, (4), 223
 • Balabanava N., Wierzbicki R., Rymuza Z., Zielecka M.: „Effect of roughness on adhesion of polymeric coatings used for microgrippers”, Microelectron. Eng. 2007, 84, (5-8), 1227
 • Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W.: „The influence of performance type and kind of adipose tissue on the content of fatty acids of sheep fat”, Chem. for Agric. 2007, 8, 14
 • Brzozowski R., Vinu A., Mori T.: „Alkylation of naphthalene using propylene over mesoporous Al-MCM-48 catalysis”, Catal. Commun. 2007, 8, (11), 1681
 • Dobrowolski J. Cz., Jamróz M. H., Kołos R., Rode J. E., Sadlej J.: „Theoretical prediction and the first IR-matrix observation of several L-cysteine molecule conformers”, Chem. Phys. Chem. 2007, 8, (7), 1085
 • Dobrowolski J. Cz., Rode J. E., Sadlej J.: „Cysteine conformations revisited”, J. Mol. Struct. (Theochem) 2007, 810, (1-3), 129
 • Iwan A., Kaczmarczyk B., Janeczek H., Sek D., Ostrowski S.: „Similarities and differences between azomethines and ketimines: Synthesis, materials characterization and structure of novel imines compounds”, Spectrochim. Acta, Part A 2007, 66, (4-5), 1030
 • Jagielska E., Mostowicz R., Szarlik S.: „Utleniające odwodornienie etanu w obecności sit molekularnych”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 340
 • Jamróz M. E., Jarosz M., Witowska-Jarosz J., Bednarek E., Tęcza W., Jamróz M. H., Dobrowolski J. Cz., Kijeński J.: „Mono- di- and tri-tertbutyl ethers of glycerol. A molecular study”, Spectrochim. Acta, Part A 2007, 67, (3-4), 980
 • Janiszewska J., Urbańczyk-Lipkowska Z.: „Amphiphilic Dendrimeric Peptides as a Model Non-Sequential Pharmacophores with Antimicrobial Properties”, J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 2007, 13, (4), 220
 • Jezierska-Zięba M., Kąkol B., Cybulski J., Szpakiewicz M.: „Suplementy diety. Cz. 1. Pietruszka zwyczajna Petroselinum sativum (Hoffm.)”, Przem. Chem. 2007, 86, (11), 2
 • Jezierska-Zięba M., Kąkol B., Obukowicz B., Cybulski J., Fedoryński M., Szpakiewicz M.: „Badania nad syntezą chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 318
 • Jeziórska R., Klepka T., Paukszta D.: „Polycarbonate/maleic anhydride grafted polyethylene/graphite composites”, Polimery 2007, 52 (4), 294
 • Jeziórska R., Szadkowska A., Studziński M.: „Compatybilization of polyolefins waste based blends by reactive modifiers with anhydride or oxazoline functional groups”, Polimery 2007, 52 (5), 371
 • Jeziórska R., Wielgosz Z.: „Osiągnięcia Instytutu Chemii Przemysłowej w dziedzinie przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych metodą wytłaczania reaktywnego”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 291
 • Jeziórska R.: „Functionalization of low density polyethylene with ricinol-2-oxazoline methyl maleate in a twin-screw extruder”, Int. Polym. Proc. 2007, 22, (2), 122
 • Jokiel M., Shcharbin D., Janiszewska J., Urbańczyk-Lipkowska Z., Bryszewska M.: „The Interaction between Polycationic Poly-Lysine Dendrimers and Charged and Neutral Fluorescent Probes”, J. Fluoresc. 2007, 17, (1), 73
 • Kazimierczuk R., Woźniewski T., Borowiak M., Zimnicka E., Zwoliński K., Rogulski Z., Trzeciak A., Ostrowski S., Dobrowolski J.Cz., Skupiński W.: „Formation of acetaldehyde via photocarbonylation of methane with CO”, Tetrahedron Lett. 2007, 48, (39), 7046
 • Kicko-Walczak E., Jankowski P., Legocka I.: „Badania nad zmniejszeniem palności polistyrenu metodą modyfikacji bezhalogenowej”, Przem. Chem. 2007, 86, (3), 203
 • Kiedik M., Grzywa E., Chruściel A.: „Nowa energooszczędna technologia otrzymywania bisfenolu A”, Przem. Chem. 2007, 86, (1), 29
 • Kijeńska M., Kowalska E., Żubrowska M.: „Zastosowanie wyrobów użytkowych z kompozytów biorozpadalnych jako metoda ochrony środowiska”, Chemik 2007, 60, (12) ,VIII
 • Kijeński J., Migdał A. R., Jamróz M. E., Tęcza W., Śmigiera E., Osawaru O., Nemtusiak M.: „Badania nad wykorzystaniem glicerolu w syntezie organicznej. Cz. I. Konwersja glicerolu do akroleiny”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 278
 • Kijeński J., Śmigiera E., Migdał A. R., Osawaru O., Nemtusiak M., Ostrowski S.: „Selektywne reakcje kondensacji acetonu i acetofenonu w ukadach katalitycznych wspomaganych mechanochemicznie”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 330
 • Kijeński J., Jamróz M. E., Tęcza W.: „Badania nad wykorzystaniem glicerolu w syntezie org. Cz. II. Konwersja glicerolu do jego tert-butylowych eterów”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 282
 • Kowalska E., Żubrowska M., Kolasa J.: „Rewulkanizacja rozdrobnionych odpadów gumowych”, Recykling 2007, 28, (6)
 • Kowalska E.: „Recykling tworzyw polimerowych w Instytucie Chemii Przemysłowej. Informacja techniczna”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 296
 • Lewandowska-Szumieł M., Kozakiewicz J., Mrówka P., Jurkowska A., Sienkiewicz-Łatka E., Przybylski J., Okrój W., Walkowiak B.: „Preliminary testing of silicone-urethane elastomers as substrates in human cell culture”, e-Polymers 2007, (107), 1
 • Lewicka L., Kulig-Adamiak A., Wiśniewska A., Kamiński J., Dąbrowski Z., Cybulski J.: „Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania”, Przem. Chem. 2007, 86, (1), 48
 • Łukaszewski M., Czerwinski A.: „Comparative study on carbon oxides electrosorption on noble metals and their alloys. Polycrystalline Pd-based systems”, J. Electroanal. Chem. 2007, 606, (2), 117
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Cyclic voltammetric, chronoamperometric and quartz crystal microbalance study on selected electrochemical properties of Pd and Pd-noble metal alloys”, Pol. J. Chem. 2007, 81, (5-6), 847
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrochemical behavior of Pd-Rh alloys”, J. Solid State Electrochem. 2007, 11, (3), 339
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Elektrochemiczne właściwości stopów metali szlachetnych badane metodą chronowoltamperometrii cyklicznej”, Wiad. Chem. 2007, 61, (5-6), 361
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Wpływ dodatku palladu do platyny i rodu na adsorpcję i utlenianie produktów adsorpcji tlenków węgla", Przem. Chem. 2007, 86, (12), 1231
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Zastosowanie mikrowagi kwarcowej do badań wybranych właściwości elektrochemicznych metali z grupy platynowców i ich stopów”, Przem. Chem. 2007, 86, (9), 846
 • Łukaszewski M., Gdeń M., Czerwiński A.: „Elektrochemiczne badania absorpcji wodoru w palladzie i jego stopach z innymi metalami szlachetnymi”, Przem. Chem. 2007, 86, (2), 137
 • Łukaszewski M., Siwek H., Czerwiński A.: „Electrochemical behavior of rhodium studied by cyclic voltammetry and quartz crystal microbalance”, Electrochim. Acta 2007, 52, (13), 4560
 • Łukaszewski M., Żurowski A., Grdeń M., Czerwiński A.: „Correlations between hydrogen electrosorption properties and composition of Pd-noble metal alloys”, Electrochem. Commun. 2007, 9, (4), 671
 • Maksimowski P., Skupiński W.: „Study on the NaNp/ CpTiCl3/Al2O3-SiO2 System”, J. Colloid Interface Sci. 2007, 313, (1), 219
 • Niciński K., Jamanek D., Skupiński W., Borowiak M., „Influence of hydrogen and methane on the polymerization of styrene in the presence of CpTiCl2(OC6H4Cl-p)/MAOcatalytic system”, Polimery 2007, 52, (6), 421
 • Ostrowski S., Dobrowolski J. Cz., Kijeński J.: „Alkylation of the toluene methyl group. A DFT study”, Catal. Commun. 2007, 8, (9), 1354
 • Ostrysz R., Wardzińska E., Penczek P., Miszewska A.: „Poliestrole z surowców odpadowych i bioodnawialnych do wytwarzania tworzyw poliuretanowych”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 300
 • Ozimiński W. P., Garnuszek P., Bednarek E., Dobrowolski J. Cz.: „The Pt(II) and Pt(IV) Complexes with Histamine”, Inorg. Chim. Acta 2007, 360, (6), 1902
 • Palczewska-Tulińska M., Oracz P.: „Vapor Pressures of 1-Methyl-2-pirrolidone, 1-Methyl-azepan-2-one, and 1,2-Epoxy-3-chloropropane”, J. Chem. Eng. Data 2007, 52, (6), 2468
 • Palczewska-Tulińska M., Oracz P.: „Vapor-liquid equilibria in the 2-methylcyclohexanol + 2-methylcyclohexyl etanoate system at 101,325 kPa”, J. Chem. Eng. Data 2007, 52, (2), 645
 • Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Walisiewicz-Niedbalska W., Zielinski S.: „The Influence of Isomerised Plant Oils With High Content of Conjugated Dienes of Linoleic Acids c9,t11 And t10,c12 on The Fat Reduction in The Carcass And Meat of Lamb”, Am. J. Agric. Biol. Sci. 2007, 2, (4), 224
 • Piela P., Czerwiński A.: „Ogniwa paliwowe z elektrolitem polimerowym w Instytucie Chemii Przemysłowej”, Chemik 2007, 60, (1), 17
 • Piela P., Springer T., Davey J., Zelenay P.: „Direct Measurement of iR-free Individual-Electrode Overpotentials in Polymer Electrolyte Fuel Cells”, J. Phys. Chem. C 2007, 111, (17), 6512
 • Porębski T., Tomzik S., Ratajczak W., Talma-Piwowar M., Koprowski A.: „Reverse osmosis application in the recovery of zinc from the electroplating shop wastewater”, Pol. J. Chem. Technol. 2007, 9, (2), 100
 • Przybytniak G., Kornacka E., Kozakiewicz J., Przybylski J.: „Radiation induced effects in segmented poly(siloxaneurethaneureas) based on aliphatic and aromatic diisocyanates”, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B 2007, 265, (1), 58
 • Ratajczak W., Porębski T., Plesnar M., Tomzik S.: „Modernizacja procesów w krajowym przemyśle chemicznym”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 262
 • Rode J. E., Dobrowolski J. Cz.: „Variation of BCP ellipticities in the course of the pericyclic and pseudopericyclic [2 + 2] cycloaddition reactions of cumulenes”, Chem. Phys. Lett. 2007, 449, (1-3), 240
 • Rogulski Z., Kotowski J., Czerwiński A.: „Nowa generacja pierwotnych i ładowalnych baterii cynkowo-węglowych”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 311
 • Rudnik E., Milanov N, Matuschek G., Kettrup A.: „Ecotoxicity of biocomposites based on renewable feedstock-preliminary studies”, Chemosphere 2007, 70, (2), 337
 • Rudnik E.: „Thermal properties of biocomposites”, J. Therm. Anal. Calorim. 2007, 88, (2), 495
 • Sadlej J., Dobrowolski J. Cz., Rode J. E., Jamróz M. H.: „Density Functional Theory Study on Vibrational Circular Dichroism as a Tool for Analysis of Intermolecular Systems: (1:1) Cysteine-Water Complex Conformations”, J. Phys. Chem. A 2007, 111, (42), 10703
 • Siwek H., Tokarz W., Piela P., Czerwiński A.: „Electro-oxidation of Methanol on Pt-Rh Alloys”, Electrochim. Acta 2007, 52, (18), 5565
 • Skowroński J. M., Czerwiński A., Romanowski T., Rogulski Z., Krawczyk P.: „The study of hydrogen electrosorption in layered nickel foam/palladium/carbon nanofibers composite electrodes”, Electrochim. Acta 2007, 52, (18), 5677
 • Stefaniuk T., Wróbel P., Dominiak R., Gawlik G., Bajdor K., Zielecka M., Szoplik T.: „Self-assembly of arrays of micro-rings by colloidal evaporative deposition”, Surf. Sci. 2007, 601, (21), 4922
 • Szczepaniak B., Wardzińska E.: „Spoiwo do produkcji niepalnych bezhalogenowych laminatów epoksydowych”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 345
 • Szczucińska A., Kurzepa K., Grabowska A., Lipkowski A. W.: „'Nowy ekstrakt sylimaryny do zastosowań w kosmetyce”', Tłuszcze Jadalne 2007, 42, (3-4), 151
 • Śmigiera E., Kijeński J.: „Mechanochemiczne metody intensyfikacji reakcji chemicznych”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 324
 • Tęcza W., Jamróz M. E., Kijeński J.: „Oligomeryzacja węglowodorów olefinowych C4 źródłem wysokooktanowych komponentów benzyn silnikowych”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 286
 • Walisiewicz-Niedbalska W., Kijeński J., Różycki K.: „Energia z bioestrów”, Chemik 2007, 60, (6), 310
 • Zielecka M., Bajdor K., Bujnowska E., Cyruchin K.: „Strategicznie zaprojektowane nanoateriały na bazie tlenków krzemu i tytanu do zastosowań typu high-tech”, Przem. Chem. 2007, 86, (4), 305
 • Zielecka M., Bujnowska E., Bajdor K.: „Silicone-containing polymer matrices as coating materials/ Coatings a base di materiali polimeriche siliconiche modifie”, European Coatings/Picture e Vernici 2007, 83, (6), 22-29
 • Zielecka M., Bujnowska E., Bajdor K.: „Silicone-containing polymer matrices as coating materials”, J. Coat. Technol. Res. 2007,4, (3), 275