English version
Drukuj

Izowin-S – bioaktywny preparat

Izowin-S jest stosowany jako suplement diety w profilaktyce otyłości, cellulitu i terapii przeciwnowotworowej.


Krótki opis technologii

Technologia polega na izomeryzacji kwasu linowego, składnika olejów roślinnych bogatych w ten kwas. Proces prowadzi się w temperaturze 130-190 oC, pod normalnym ciśnieniem z zastosowaniem jako surowca olejów roślinnych krajowej produkcji. Produkt zawiera 55-70% bioaktywnych izomerów 9c, 11t + 10t, 12cC.


Zalety oferowanej technologii

Wstępne badania wykazały wpływ Izowinu na zmniejszanie szybkości rozwoju komórek nowotworowych. Przeprowadzenie zaplanowanych badań pozwoli na wprowadzenie go na rynek jako bioaktywnego preparatu wspomagającego terapię antynowotworową.


Aparatura

Proces produkcyjny można prowadzić w typowej aparaturze i urządzeniach tj. reaktor, odstojnik, wyparka i inne pomocnicze urządzenia.


Stan zaawansowania prac

Technologia została opracowana w skali laboratoryjnej. Wykonano już wstępne badania aplikacyjne i uzyskano atest PZH. Konieczne jest wykonanie badań aplikacyjnych w szerszym zakresie.


Zdolność patentowa

Pat. pol. 199216 (2008) „Preparat o działaniu antynowotworowym”.


Konkurencyjność rynku

Aktualnie na rynku brak jest podobnego preparatu.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca przy finansowaniu badań aplikacyjnych, organizacji produkcji i komercjalizacji przedsięwzięcia.


Kontakt

dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska

tel. +48 22 568 22 45

faks +48 22 568 26 33