English version
Drukuj

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, profesor Ł-IChP


BP-4

NO-1

Zakład Technologii i Przetwórstwa Polimerów

Zespół Polimerów i Polimerowych Materiałów Powłokowych

Kierownik Działu Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)


Sieć Badawcza Łukasiewicz - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa


e-mail janusz.kozakiewicz(at)ichp.pl
tel. +48 22 568 23 78, 568 28 45
tel./faks +48 22 633 92 91