English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Dziuba, A. Iwaniak, P. Minkiewicz

Komputerowa charakterystyka białek jako potencjalnych prekursorów biologicznie

aktywnych peptydów (j. ang.)

Polimery 2003, nr 1, 50


Streszczenie

Białka, oprócz swoich podstawowych funkcji, mogą pełnić rolę prekursorów peptydów regulujących czynności organizmu i/lub wykazujących aktywność przeciwnadciśnieniową, przeciwkrzepliwą, antyamnezyjną, immunomodulacyjną i in. Przedstawiono analizę komputerową 109 sekwencji białek na podstawie komputerowej bazy danych zawierającej 109 sekwencji białek oraz 1100 sekwencji bioaktywnych peptydów. W analizie zastosowano następujące wyróżniki: częstość występowania bioaktywnych fragmentów w sekwencji białka (A), potencjalną aktywność fragmentów białka (B) oraz profile potencjalnej aktywności biologicznej białka. Stwierdzono obecność 3781 bioaktywnych fragmentów w rozpatrywanych sekwencjach białek. Najczęściej występującymi bioaktywnymi fragmentami były inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (EC 3.4.15.1) oraz inhibitory dipeptydylopeptydazy IV (rys. 1, tabela 1). Najbogatsze prekursory peptydów przeciwnadciśnieniowych to krowia kazeina-ß oraz prolaminy ryżu (tabela 2). Zarówno fragmenty bioaktywne, jak i ich otoczenie są hydrofilowe i przeważnie zlokalizowane we fragmentach struktury nieuporządkowanej (random coil) białek (tabela 3).


Słowa kluczowe: białka, bioaktywne peptydy, komputerowa analiza sekwencji

J. Dziuba, A. Iwaniak, P. Minkiewicz (391.9 KB)
Komputerowa charakterystyka białek jako potencjalnych prekursorów biologicznie aktywnych peptydów (j. ang.)