English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Berek

Krytyczna ocena metody chromatografii żelowej (SEC) (j. ang.)

Polimery 2004, nr 5, 313


Streszczenie

Oceniono chromatografię żelową (SEC – chromatografia wykluczania wg wymiarów) stosowaną do badań polimerów syntetycznych. Przedstawiono podstawowe informacje o mechanizmie rozdzielania z uwzględnieniem udziału entropowego i entalpowego. Opisano wpływ wyposażenia, tj. wypełnienia kolumn, fazy ruchomej oraz metod detekcji i typów detektorów, na dokładność metody. Przeanalizowano również wpływ warunków prowadzenia procesu (np. stężenie, objętość nastrzyku, temperatura) na jakość otrzymywanych wyników. Zwrócono uwagę na konieczność normalizaćji warunków pomiaru oraz dysponowania doświadczonymi operatorami w celu polepszenia odtwarzalności międzylaboratoryjnej. Wskazano na możliwość poprawy selektywności dzięki zastosowaniu metod złożonych zamiast typowej SEC (np. „enthalpy assisted SEC”).


Słowa kluczowe: chromatografia żelowa, mechanizm rozdzielania, odtwarzalność międzylaboratoryjna, wpływ aparatury, rola warunków doświadczalnych

D. Berek (1.65 MB)
Krytyczna ocena metody chromatografii żelowej (SEC)(j. ang.)