English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Luty 2017

12–16 lutego 2017 r., Queenstown, Nowa Zelandia

8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology AMN8

Organizator: MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology

Tematyka: Najnowsze osiągnięcia nanotechnologii. Synteza zaawansowanych materiałów nowej generacji. Nanosystemy i nanotechnologie – zwiększenie skali z laboratoryjnej do technicznej, produkcja nanomateriałów.

Informacje: http://confer.co.nz/amn8/, e-mail: amn8@confer.co.nz


21–22 lutego 2017 r., Wiedeń, Austria

International conference and exhibition PLASTIC POUCHES 2017

Organizator: Applied Market Information Ltd. (AMI)

Tematyka: Innowacje opakowania -- lekkie, efektywne kosztowo, stanowiące alternatywę dla sztywnych opakowań. Wykorzystanie torebek jako opakowań produktów żywnościowych i nieżywnościowych. Nowe materiały opakowaniowe, nowoczesne technologie produkcji i wyposażenia linii produkcyjnych.

Informacje: www.amiplastics-na.com/events/Event.aspx?code=C786&sec=7337


22–21 lutego 2017 r., Berlin, Niemcy

7thAnnual Congress on Materials Research and Technology

Organizator:Conference Series LLC

Tematyka:Postępyw syntezie i produkcji materiałów polimerowych, biomateriałów i kompozytówstosowanych w optyce i energetyce.

Informacje: http://materialsresearch.conferenceseries.com