English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Maj 2017

17–19 maja 2017 r.,Sewilla, Hiszpania

Fifth International Symposium Frontiers in PolymerScience

Organizator: Elsevier B.V.

Tematyka: Nanomateriały, membrany polimerowe, organiczne ogniwa słoneczne na bazie polimerów, polimery supramolekularne, polimery krystaliczne, biopolimery, funkcjonalizowane nanomateriały hybrydowe.

Informacje:www.frontiersinpolymerscience.com/


21–25 maja 2017 r.,Gandawa, Belgia

Advanced Polymers via Macromolecular Engineering APME 2017

Organizator: LD Organisation

Tematyka: Najnowsze osiągnięcia w syntezie złożonych struktur makromolekularnych. Biopolimery, polimery z surowców odnawialnych, materiały polimerowe stosowane w fotowoltaice, polimery supramolekularne. Polimery funkcjonalizowane i reagujące na bodźce zewnętrzne. Membrany polimerowe.

Informacje:www.ldorganisation.com/apme2017, e-mail: secretariat@ldorganisation.com