English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Marzec 2017

6–10 marca 2017 r., Lizbona, Portugalia

5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials

Organizator: Elsevier

Tematyka: Chemia, fizyka i inżynieria polimerów, biomateriałów, kompozytów, zeolitów, materiałów mezo- i mikroporowatych. Nowe metody syntezy, charakterystyki i zastosowania funkcjonalnych nanomateriałów hybrydowych, nanokompozytów i nanobiomateriałów.

Informacje: www.hybridmaterialsconference.com/


21–22 marca 2017 r.,Kassel, Niemcy

19th Conference Odour and Emissions of Plastic Materials

Organizator: Institut für Werkstofftechnik Kunststofftechnik,Universität Kassel

Tematyka:Najnowszeosiągnięcia techniczne itechnologiczne umożliwiające ograniczeniewydzielania zapachów i emisji związków małocząsteczkowych z materiałówpolimerowych stosowanych w przemyśle: motoryzacyjnym, meblarskim,włókiennictwie oraz w urządzeniach medycznych, elektronicznych, opakowaniach izabawkach.

Informacje:www.ifw-kassel.de


26–27 marca 2017 r.,Madryt, Hiszpania

19thInternational Conference on Bioplastics, Biocomposites and Biorefining ICBBB2017

Organizator: World Academy of Science,Engineering and Technology WASET

Tematyka:Surowce, półprodukty oraz technologie do wytwarzania biokompozytów i „zielonych” kompozytów. Materiałypolimerowe z surowców naturalnych. Nowoczesne metody biorafinacji. Biopolimery o zwiększonej trwałościmechanicznej.

Informacje:www.waset.org/conference/2017/03/madrid/ICBBB