English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Samborska-Skowron, A. Balas

Katalizatory reakcji cyklotrimeryzacji i cyklopolimeryzacji izocyjanianów wykorzystywanych

w technologii produkcji poliuretanów

Polimery 2003, nr 4, 239


Streszczenie

W opracowaniu przeglądowym przedstawiono mechanizm działania i porównano aktywność różnych katalizatorów (m.in. przemysłowych) stosowanych w procesie cyklotrimeryzacji izocyjanianów. Zwłaszcza szczegółowo uwzględniono katalizatory typu amin III-rzędowych, związków metaloorganicznych oraz karboksylanów metali alkalicznych.


Słowa kluczowe: izocyjaniany, cyklotrimeryzacja, cyklopolimeryzacja, katalizatory, mechanizm działania
R. Samborska-Skowron, A. Balas (686.2 KB)
Katalizatory reakcji cyklotrimeryzacji i cyklopolimeryzacji izocyjanianów wykorzystywanych w technologii produkcji poliuretanów