English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Włochowicz, J. Fabia, R. Fryczkowski

Otrzymywanie przewodzących kompozytów polianiliny z polipropylenem na drodze

przetwarzania termicznego oraz badanie ich struktury i przewodnictwa właściwego

Polimery 2000, nr 11-12, 826


Streszczenie

Zbadano wpływ składu kompozytów przewodzących zawierających matrycę polipropylenową (PP), polianilinę (PAni) domieszkowaną kwasem fenylofosfonylowym (PPA) oraz kompatybilizator stanowiący ester laurylowy kwasu gallusowego (LG) (tab. 1 i 2) na charakteryzowaną metodą mikroskopową i rentgenowską (WAXS) ich strukturę (rys. 2 i 3, tab. 3) oraz przewodnictwo właściwe (rys. 4 i 5). Kompozyty formowano w fazie stopionej (temp. 180°C). Stwierdzono konieczność stosowania nadmiaru czynnika protonującego (PPA), aczkolwiek istnieje jego graniczna zawartość, której przekroczenie nie powoduje już wzrostu przewodnictwa właściwego. Próba wyjaśnienia istoty zmian przewodnictwa elektrycznego kompozytów w funkcji zawartości kompatybilizatora (rys. 5) doprowadziła do stwierdzenia występowania pewnej zależności między wartością przewodnictwa i średnim wymiarem krystalitów w matrycy PP (tab. 3).
Słowa kluczowe: polipropylen, polianilina, kompozyty przewodzące, formowanie w fazie stopionej, przewodnictwo właściwe, struktura
A. Włochowicz, J. Fabia, R. Fryczkowski (486.5 KB)
Otrzymywanie przewodzących kompozytów polianiliny z polipropylenem na drodze przetwarzania termicznego oraz badanie ich struktury i przewodnictwa właściwego