English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Garbarczyk, S. Borysiak

Kompozyty polipropylenu z włóknami celulozowymi.

Cz. I. Wpływ warunków wytłaczania i wtryskiwania na strukturę matrycy polipropylenowej

Polimery 2004, nr 7-8, 541


Streszczenie

Metodą wytłaczania otrzymano kompozyty iPP z niemodyfikowanymi bądź modyfikowanymi bezwodnikiem octowym włóknami lnianymi stosowanymi w ilości 5 lub 10% mas. Z granulowanych kompozytów wtryskiwano następnie kształtki. Metodą WAXS scharakteryzowano wpływ temperatury głowicy wytłaczarskiej i formy wtryskowej, a także zawartości i modyfikacji włókien na udział odmiany heksagonalnej (ß-iPP) stanowiącej etap przejściowy od fazy stopionej polimeru do odmiany jednoskośnej (α-iPP). Stwierdzono, że o udziale ß-iPP przede wszystkim decyduje temperatura formy i głowicy. Zjawisko to zinterpretowano oddziaływaniem sił ścinających w procesach przetwórczych zależnym od temperatury (lepkości) matrycy PP i przemieszczania się w niej heterogenicznych włókien celulozowych.


Słowa kluczowe: polipropylen, polimorfizm, włókna naturalne, kompozyty, struktura nadcząsteczkowa, wytłaczanie, wtryskiwanie

J. Garbarczyk, S. Borysiak (1005.5 KB)
Kompozyty polipropylenu z włóknami celulozowymi. Cz. I. Wpływ warunków wytłaczania i wtryskiwania na strukturę matrycy polipropylenowej