English version
Drukuj

Licencje

PRZYWÓZ

Jak zaimportować SZWO spoza terytorium UE?
Na podstawie artykułu 15 Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 dopuszczenie do przywozu, spoza terytorium Unii Europejskiej, substancji kontrolowanych (SZWO) następuje po uzyskaniu licencji na przywóz. Takie licencje są wydawane przez Komisję Europejską po sprawdzeniu ich zgodności z art. 16 i 20.
Przywóz SZWO spoza terytorium Unii Europejskiej podlega przydziałowi kwot - przez Komisję Europejską. Ich podział na następny rok odbywa się w grudniu każdego roku oraz zostaje opublikowany w Decyzjach Komisji.


Co zrobić i kiedy?
  • Zazwyczaj w okresie wiosny każdego roku Komisja Europejska publikuje w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej (Official Journal) zawiadomienia dla importerów, którzy zamierzają dokonać przywozu SZWO spoza Wspólnoty w następnym roku.
  • W okresie lipiec - sierpień każdego roku przedsiębiorcy, którzy chcą przywieźć SZWO w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku powinni wypełnić deklarację przywozu w głównej bazie danych SZWO (Main ODS Database) odnośnie SZWO, które zamierzają importować.
  • W okresie wrzesień - grudzień każdego roku na podstawie przeanalizowania przez Komisję Europejską oraz Komitet Zarządzający przedłożonych deklaracji, w oparciu o artykuł 16 Rozporządzenia (WE) 1005/2009, Komisja Europejska podejmuje Decyzję o kwotach na import na następny rok. Decyzja jest publikowana w Oficjalnym Dzienniku Komisji Europejskiej (Official Journal) i każda firma jest powiadamiana.
  • W danym roku, w którym przedsiębiorca zamierza dokonać przywozu należy złożyć wniosek o licencję w bazie danych SZWO (ODS Database), na podstawie przydzielonej kwoty.


WYWÓZ

Jak wyeksportować SZWO?
Na podstawie artykułu 17 Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 dopuszczenie do eksportu, poza terytorium Unii Europejskiej, substancji kontrolowanych (SZWO) następuje po uzyskaniu licencji na wywóz . Takie licencje są wydawane przez Komisję Europejską po sprawdzeniu ich zgodności z art. 16 i 20.

Co zrobić i kiedy?
W okresie wiosny każdego roku Komisja Europejska publikuje w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej (Official Journal) zawiadomienia dla eksporterów, którzy chcą wywieźć SZWO poza terytorium Wspólnoty Europejskiej w następnym roku.
  • W okresie lipiec - sierpień każdego roku przedsiębiorcy, którzy chcą wyeksportować SZWO w następnym rok powinni wypełnić deklarację wywozu w głównej bazie danych SZWO (Main ODS Database), odnośnie do SZWO, którą zamierzają wywieźć.
  • W danym roku, w którym przedsiębiorca zamierza dokonać wywozu, należy złożyć wniosek o licencję wywozu w bazie danych SZWO (ODS Database), na podstawie deklaracji wywozu SZWO, która ma zostać wyeksportowana.

Więcej informacji znajduje się:

1. W Podręczniku licencjonowania dla SZWO:
2. Na stronie Komisji Europejskiej.

3. W dokumentach udostępnionych przez Komisję Euriopejską.

4. W najczęściej zadawnych pytaniach.