English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. O. Tretyakov

Matematyczny model zużycia w wyniku tarcia elementów z kompozytów polimerowych

na przykładzie kompozytu z żywicy fenolowo-formaldehydowej (j. ang.)

Polimery 2004, nr 4, 264


Streszczenie

Stosując teorię podobieństwa i analizę wymiarową wyprowadzono wyrażenie analityczne umożliwiające obliczanie temperatury (T) w strefie tarcia; temperatura ta stanowi kryterium oceny ścieralności (zużycia w wyniku tarcia). Uzyskano w ten sposób model [równanie (31)], na podstawie którego można obliczyć wartość T dowolnego elementu wchodzącego w skład pary frykcyjnej. Warunkiem przydatności modelu jest znajomość mechanicznej i termicznej charakterystyki kompozytu polimerowego oraz warunków jego użytkowania.


Słowa kluczowe: zużycie w wyniku tarcia, model matematyczny, kompozyt polimerowy, temperatura strefy tarcia

A. O. Tretyakov (699.8 KB)
Matematyczny model zużycia w wyniku tarcia elementów z kompozytów polimerowych na przykładzie kompozytu z żywicy fenolowo-formaldehydowej (j. ang.)