English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sudoł, K. Czaja, M. Białek

Spektrofotometryczna metoda oznaczania składu kopolimerów etylen/1-heksen

Polimery 2000, nr 6, 405


Streszczenie

Zmodyfikowano znaną z literatury spektrofotometryczną (FT-IR) metodę oznaczania składu kopolimerów etylenu z α-olefinami i wykorzystano ją do oznaczania składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (~ 106) (tabela 1). Wyprowadzono zależność umożliwiającą obliczenie zawartości 1-heksenu w kopolimerach etylen/1-heksen na podstawie stosunku wartości absorbancji pasm ACH31379 / ACH21369 [równanie (8)] oznaczonych po separacji odpowiednich pasm analitycznych (rys. 7 i 8). Ustalono też, że absorbancji pasm z zakresu 722 cm-1 nie powinno się wykorzystywać w proponowanej metodzie ilościowej (tabela 1).
Słowa kluczowe: kopolimer etylen/1-heksen, analiza składu, metoda FT-IR
M. Sudoł, K. Czaja, M. Białek (458.2 KB)
Spektrofotometryczna metoda oznaczania składu kopolimerów etylen/1-heksen