English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Janik, S. Lenart,W. Królikowski, P. Penczek

Mieszaniny polimerowe PET/PE-LD i PET/PP z dodatkiem nowego kompatybilizatora

Polimery 2004, nr 6, 432


Streszczenie

Zbadano właściwości mieszanin polimerowych PET z poliolefinami z udziałem nowego kompatybilizatora do tych układów w postaci karboksylowanego wosku polietylenowego. Określono wpływ takiego dodatku na statyczne właściwości mechaniczne, termiczne i reologiczne oraz na strukturę mieszanin PET/PE-LD i PET/PP (40% mas./ 60% mas.) w porównaniu z analogicznymi cechami odpowiednich mieszanin z udziałem kompatybilizatorów handlowych typu „Kraton” (SEBS-g-MA) i „Polybond” (PP-g-MA). Różniące się składem kształtki mieszanin otrzymywano metodą wytłaczania, a do badań mechanicznych dodatkowo wtryskiwano odpowiednie kształtki (tabela 1). Wprowadzenie funkcjonalizowanego wosku PE do mieszaniny PET/PE-LD poprawia kompleksowo wszystkie oceniane właściwości mechaniczne, czyli wytrzymałość na zginanie i na rozciąganie, wydłużenie przy rozerwaniu, obydwa moduły sprężystości (przy zginaniu i przy rozciąganiu) oraz udarność. Z obserwacji mikroskopowych i na podstawie wyników badań DMTA wywnioskowano, że wosk dziala jako dobry kompatybilizator tej mieszaniny, poprawiając wzajemną mieszalność jej składników. Wykazuje on duże powinowactwo zarówno do PE-LD, jak i do PET, tworzy z nimi bowiem układy jednorodne. Wpływ funkcjonalizowanego wosku PE w układzie PET/PP jest mniejszy i porównywatny z działaniem badanych kompatybilizatolów handlowych. Te dwa kompatybilizatory handlowe jako dodatki do mieszanin polimerowych PET/PE-LD i PET/PP na ogól korzystnie wpływają na wybrane właściwości mechaniczne, np. poprawiają udarność i wydłużenie przy zerwaniu, z jednoczesnym zmniejszeniem modułu sprężystości przy rozciąganiu. Obrazy struktur morfologicznych wykazały zbyt małe powinowactwo tych kompatybilizatorów do fazy PET (PP-g-MA i SEBS-g-MA tworzą z PET układy heterofazowe).


Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), polietylen małej gęstości, polipropylen, mieszaniny polimerowe, kompatybilizatory, właściwości mechaniczne, właściwości reologiczne, struktura morfologiczna

J. Janik, S. Lenart,W. Królikowski, P. Penczek (1.46 MB)
Mieszaniny polimerowe PET/PE-LD i PET/PP z dodatkiem nowego kompatybilizatora