English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj

Modelowanie wytłaczania wielowarstwowego tworzyw. Cz. I. Przepływy lepkie

Polimery 2003, nr 3, 204


Streszczenie

Przedstawiono metodykę modelowania za pomocą systemu POLYFLOW problemu swobodnego kształtowania wielowarstwowego występującego w procesie współwytłaczania. Modelowanie dotyczyło wybranych dwuwarstwowych, osiowosymetrycznych (pierścieniowych) przepływów newtonowskich w warunkach izotermicznych w odniesieniu do różnych wartości natężenia przepływu i lepkości. Stwierdzono, że różnice lepkości płynących materiałów powodują odchylenie strugi tworzywa w stronę materiału bardziej lepkiego oraz przesunięcie maksimum profilu prędkości w kierunku przeciwnym, natomiast różnice natężenia przepływu wywołują przesunięcie powierzchni rozdziału w kierunku warstwy o mniejszym natężeniu. Potwierdzono też znane obserwacje występowania zjawiska rozszerzania strugi podczas przepływu newtonowskiego.


Słowa kluczowe: współwytłaczanie, problem powierzchni swobodnej, modelowanie, system POLYFLOW

K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj (654.6 KB)
Modelowanie wytłaczania wielowarstwowego tworzyw. Cz. I. Przepływy lepkie