English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wojtala, W. Herzog, K. Czaja

Modyfikacja polietylenu małej gęstości allilomocznikiem

Polimery 2004, nr 10, 684


Streszczenie

Opisano próbę modyfikacji polietylenu małej gęstości (PE-LD) allilomocznikiem (AM) metodą reaktywnego wytłaczania w obecności nadtlenku dikumylu (DCP) jako rodnikowego inicjatora oczekiwanej reakcji szczepienia. Modyfikację prowadzono w celu zwiększenia wrażliwości PE-LD na degradujący wpływ czynników środowiska naturalnego. Badanie metodą FT-IR wykazało prawdopodobieństwo zajścia międzycząsteczkowej kondensacji AM podczas przetwórstwa w stosowanych warunkach. Zmiany te nie powinny jednak utrudniać założonego procesu szczepienia AM. Powodowany przez AM poślizg ślimaka wytłaczarki ograniczano dodawaniem do kompozycji krzemionki. Analizowano właściwości kompozycji w szerokim zakresie stężeń krzemionki (do 8% mas.), allilomocznika (do 8% mas.) i nadtlenku (do 0,6% mas.). Tworzywo o dobrych właściwościach wytrzymałościowych przy zerwaniu uzyskano, gdy ilość krzemionki w kompozycji (równa stężeniu AM) nie przekraczała 3% mas. Określano też liczbę żelową kompozycji o rozmaitym składzie; pożądanym, niskim stopniem usieciowania cechowały się próbki, w których stęzenie DCP nie przekraczalo 0,2%, mas. Analiza metodą FT-IR wskazuje na częściowe szczepienie aililomocznika do łańcuchów PE.


Słowa kluczowe: polietylen malej gęstości, allilomocznik, krzemionka, inicjator rodnikowy, szczepienie, reaktywne wytłaczanie, właściwości wytrzymałościowe przy zerwaniu

A. Wojtala, W. Herzog, K. Czaja (112.2 KB)
Modyfikacja polietylenu małej gęstości allilomocznikiem