English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Michalak

Modyfikowane polimerami gotowe fabrycznie suche zaprawy jako nowoczesne

materiały budowlane (j. ang.)

Polimery 2004, nr 5, 346


Streszczenie

Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zastosowania redyspergowalnych żywic proszkowych i eterów celulozy w zaprawach klejących i zaprawach do spoinowania płytek ceramicznych. Podstawę redyspergowalnych żywic proszkowych najczęściej stanowią homo- i kopolimery octanu winylu. Ogólne wytyczne odnoszące się do rodzajów badań, kontroli technicznej, klasyfikacji oraz oznakowania omawianych zapraw zawierają Polskie Normy PN-EN 12004 (zaprawy klejące) i PN-EN 13888 (zaprawy do spoinowania) (tabele 1 i 2). Omówiono wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych oraz eterów celulozy jako modyfikatorów na podstawowe właściwości użytkowe zapraw. Podkreślono przy tym korzystne działanie redyspergowalnych żywic proszkowych na zawarte w zaprawach napełniacze mineralne (przede wszystkim cement). Wyszczególniono osiem Polskich Norm (w tym jedną podzieloną na pięć części), które ujmują metody badań podstawowych cech obydwu typów zapraw.


Słowa kluczowe: suche zaprawy budowlane, zaprawy klejące do płytek, zaprawy do spoinowania, modyfikacja, redyspergowalne żywice proszkowe, etery celulozy, właściwości, normy

J. Michalak (712.7 KB)
Modyfikowane polimerami gotowe fabrycznie suche zaprawy jako nowoczesne materiały budowlane (j. ang.)