English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bednarek

Multihydroksylowe silnie rozgałęzione polietery

Polimery 2003, nr 3, 163


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury z dziedziny syntezy, właściwości oraz zastosowania multihydroksylowych silnie rozgałęzionych polieterów. Po ogólnym omówieniu syntezy, a także charakterystyki takich produktów szczegółowo przedstawiono metodę otrzymywania omawianych polieterów w procesie SCROP (Self Condensing Ring Opening Polymerization) przebiegającym zgodnie z mechanizmem zarówno kationowym, jak i anionowym. Rozpatrzono przy tym polimeryzację oksiranu (glicydolu) oraz grupy hydroksyoksetanów. Możliwości zastosowania silnie rozgałęzionych polieterów przeanalizowano z punktu widzenia ich specyficznych cech.


Słowa kluczowe: silnie rozgałęzione polietery, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, mechanizm, poliglicydol, polioksetany, właściwości

M. Bednarek (931.2 KB)
Multihydroksylowe silnie rozgałęzione polietery