English version
Drukuj

2012

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH


srebrny medal Seul 2012

Srebrny medal i dyplom dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, inż. Elżbieta Bujnowska, dr Dariusz Jamanek, techn. Jakub Ruciński za „Proszki magnetyczne łączone spoiwem kompozytowym” – Seoul International Invention Fair 2012, Seul, Korea Płd.


Brązowy medal SEUL 2012

Brązowy medal i dyplom dla zespołu: dr inż. Osazuwa Osawaru, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Ewa Śmigiera, mgr Anna Zgudka za „Otrzymywanie węglowodorowej frakcji paliwowej z tłuszczu utylizacyjnego” – Seoul International Invention Fair 2012, Seul, Korea Płd.Złoty medal z wyróżnieniem i dyplom oraz Special Award Chemical Engineering Brussels Innova 2012 dla zespołu: mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Lidia Tokarz, mgr Sławomir Pawłowski, dr hab. inż. Regina Jeziórska, dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, Ewa Pogorzelska, Jacek Dzierżawski, Alecsandru Florea i Krystyna Cyruchin za „Nowy rodzaj polioksymetylenu o poprawionych właściwościach”, Brussels Innova 2012 (Brussels Eureka!), Bruksela, BelgiaSrebrny medal i dyplom dla zespołu: mgr inż. Barbara Kąkol, dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba, mgr inż. Bożenna Obukowicz, Mirosława Szpakiewicz, dr hab. inż. Michał Fedoryński i prof. dr hab. Jacek Cybulski za „Stereoselektywną syntezę trans 4-cykloheksylo-S-proliny półproduktu do leku Fosinopril”, Brussels Innova 2012 (Brussels Eureka!), Bruksela, Belgia


Srebrny medal i dyplom dla zespołu: dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP, dr inż. Dorota Kijowska, dr inż. Piotr Jankowski i Ewa Górecka (IChP) oraz: Wiesław Wantuch, Janusz Cholewa, Marcin Figura, Lewszek Urbańczyk, Edwarda Zorska, Janusz Lenar, Bartłomiej Lasek (Z.Ch. Alwernia SA) za „Haloizyt modyfikowany solami melaminy stosowany jako dodatek ograniczający palność tworzyw sztucznych”, Brussels Innova 2012 (Brussels Eureka!), Bruksela, Belgia


Srebrny medal dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski, mgr inż. Aleksandra Szczucińska, mgr inż. Katarzyna Kurzepa, mgr inż. Krzysztof Różycki za „Application of keratin assiociated proteins as a carriers of natural bioactive components for applications in cosmetology and medicine” (wspólne rozwiązanie IChP z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. prof. M. Mossakowskiego PAN), Brussels Innova 2012 (Brussels Eureka!), Bruksela, BelgiaMedal Coatings Societies International - CSI (Światowa Konfederacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) dla mgr inż. Magdaleny Wenda za referat „Controlled synthesis of silica nanospheres with immobilized nanosilver: synthesis, characterization, antibacterial activities”. Międzynarodowy Kongres ETCC – European Technical Coatings Congress, czerwiec 2012, Lozanna, Szwajcaria
IWIS - złoty


Złoty medal z wyróżnieniem i dyplom dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IchP, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, mgr Blanka Kępska, Krystyna Cyruchin, mgr Anna Pytel za „Nanoproszki krzemionkowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza do kompozytów polimerowych”, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2012, Warszawa


Złoty medal i dyplom dla zespołu: mgr inż. Barbara Kąkol, dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba, mgr inż. Bożenna Obukowicz, prof. dr hab. Jacek Cybulski za „Proces wytwarzania chlorowodorku (2R, 3S)-3-fenyloizoseryny - półproduktu leku antynowotworowego – Paklitakselu”, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2012, Warszawa

IWIS - srebro


Srebrny medal i dyplom dla zespołu: dr inż.Piotr Jankowski, dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; dr inż. Dorota Kijowska, Ewa Górecka za „Polistyren o ograniczonej palności z dodatkiem grafitu ekspandującego modyfikowanego cyjanuranem melaminy”, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2012, Warszawa


medal Taiwan IWISNagroda Specjalna i dyplom Chinese Innovation & Invention Society (TAIWAN) dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IchP, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, mgr Blanka Kępska, Krystyna Cyruchin, Anna Pytel („Nanoproszki krzemionkowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza do kompozytów polimerowych”) za wyjątkowe wyniki podczas VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2012, Warszawa
MEDALEDr. hab. Maria Zielecka, prof. IChP i mgr Krzysztof Różycki zostali odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii nadanymi przez Komisję Odznaczeń Belgii za zasługi w dziedzinie wynalazczościWYSTAWY KRAJOWENagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2011 r. dla zespołu w składzie: mgr inż. Barbara Kąkol, dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba, mgr inż. Bożenna Obukowicz, prof. dr hab. Jacek Cybulski (Grand Prix oraz złoty medal z wyróżnieniem na Brussels INNOVA 2011 za „Proces wytwarzania chlorowodorku (2R, 3S)-3-fenyloizoseryny – półproduktu leku antynowotworowego – Paklitakselu”); XIX Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2011 r., Warszawa 2012Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2011 r. dla zespołu w składzie: dr Maria Obłój-Muzaj, dr inż. Agnieszka Abramowicz, Jakub Ruciński (złoty medal z wyróżnieniem na Brussels INNOVA 2011 za „Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza”); XIX Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2011 r., Warszawa