English version
Drukuj

2008

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH KRAJOWYCH
Medal oraz dyplom dla zespołu: mgr inż. Aleksandra Szczucińska, mgr inż. Katarzyna Kurzepa, prof. dr hab. Andrzej. W. Lipkowski za "Kosmetyki funkcjonalne o działaniu przeciwzapalnym i przeciwuczuleniowym", Technicon Innowacje 2008, GdańskMedal oraz dyplom dla zespołu: mgr inż. Aleksandra Szczucińska, mgr inż. Katarzyna Kurzepa, prof. dr hab. Andrzej. W. Lipkowski za "Kosmetyki funkcjonalne o działaniu przeciwzapalnym i przeciwuczuleniowym", Technicon Innowacje 2008, Gdańsk

Medal oraz dyplom dla zespołu: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr inż. Agnieszka. Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska za "Nowe kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanów zwłaszcza płyt kompaktowych", Technicon Innowacje 2008, Gdańsk

Medal oraz dyplom dyplom dla zespołu: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Antoni R. Migdał, dr inż. Osazuwa Y. Osawaru, dr inż. Ewa Śmigiera za "Sposób przerobu frakcji glicerynowej z procesu transestryfikacji kwasów tłuszczowych", Technicon Innowacje 2008, Gdańsk.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCHSrebrny medal oraz dyplom dla zespołu: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Witold Tęcza, dr inż. Małgorzata E. Jamróz za "Modyfikację biopaliwa diesla eterami gliceryny", Genewa PALEXPO, Szwajcaria

Srebrny medal i dyplom oraz dyplom od Niemieckiego Stowarzyszenia Wynalazców dla zespołu: dr Barbara Świerz-Motysia, dr hab. inż. Regina Jeziórska, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, mgr Agnieszka Szadkowska za " Wysokiej jakości biodegradowalne folie ze skrobi termoplastycznej, Genewa PALEXPO, Szwajcaria

Srebrny medal i dyplom oraz dyplom Romanian Scientific Community dla zespołu: dr Elżbieta Wardzińska, mgr inż. Ryszard Ostrysz, prof. dr inż. Piotr Penczek, Barbara Szczepankowska, Aleksandra Miszewska za "Nową grupę poliestro-polioli do wytwarzania poliuretanów", Genewa PALEXPO, SzwajcariaZłoty medal oraz dyplom dla zespołu: dr Barbara Świerz-Motysia, dr hab. inż. Regina Jeziórska, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, mgr Agnieszka Szadkowska za " Opakowaniowe wysokiej jakości materiały biodegradowalne z udziałem skrobi termoplastycznej , Seul, KIWIE 2008 - Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Kobiet, Ten sam temat został wyróżniony przez Belgradzkie Stowarzyszenie Wynalazców dyplomem i srebrnym medalem "z obliczem Nikola Tesli".

Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr inż. Agnieszka. Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska za "Nowe kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanów zwłaszcza płyt kompaktowych", Seul, KIWIE 2008 - Międzynarodowa Wystawa Wynalazków KobietSrebrny medal oraz dyplom dla zespołu: mgr inż. Lidia Lewicka, mgr inż. Anna Kulig-Adamiak, prof. dr hab. Jacek Cybulski, mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr Jarosław Kamiński za "Borim - lotny topnik do lutowania palnikiem acetylenowo-tlenowym", Seul, KIWIE 2008 - Międzynarodowa Wystawa Wynalazków KobietZłoty medal oraz dyplom dla zespołu: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr inż. Agnieszka. Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska za "Nowe kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanów zwłaszcza płyt kompaktowych", 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, ChinyZłoty medal oraz dyplom dla zespołu: dr Elżbieta Wardzińska, mgr inż. Ryszard Ostrysz, prof. dr inż. Piotr Penczek, Barbara Szczepankowska, Aleksandra Miszewska za "Nową grupę poliestro-polioli do wytwarzania poliuretanów", IV Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Nowych Technologii "Nowy Czas", Sewastopol, Ukraina

Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: prof. Dr hab. Andrzej W. Lipkowski, prof. Dr hab. Inż. Jacek Kijeński, dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, mgr inż. Krzysztof Różycki, mgr inż. Irena Pawlak za "Zastosowanie przeterminowanego masła do wytwarzania biopaliwa do silników wysokoprężnych", IV Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Nowych Technologii "Nowy Czas", Sewastopol, Ukraina.Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr inż. Agnieszka. Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska za "Nowe kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanów zwłaszcza płyt kompaktowych", "Brussels Innova (Brussels-Eureka) 2008", Bruksela, Belgia