English version
Drukuj

2013

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH
Brussels gold medal

Złoty medal z wyróżnieniem i dyplom, Special Award Chemical Engineering Brussels INNOVA 2013 oraz Nagroda Specjalna od Taiwan Prominent Inventor Association dla zespołu: dr Zbigniew Rogulski, prof. dr hab. Andrzej Czerwiński za „Recykling hydrometalurgiczny zużytych ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych”, Brussels Innova 2013 (Brussels Eureka!), Bruksela, Belgia


Złoty medal i dyplom dla zespołu: mgr inż. Michał Zylbersztejn, dr inż. Andrzej Zimowski z IChP oraz mgr inż. Andrzej Kania, mgr inż. Tadeusz Darczuk, mgr Remigiusz Sylwestrowicz, mgr inż. Jacek Cebulski, inż. Marcin Popiołek – z Zakładów Azotowych Puławy SA za „Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu w procesie utleniania cykloheksanu”, Brussels Innova 2013 (Brussels Eureka!), Bruksela, Belgia


Złoty medal i dyplom dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr Dariusz Jamanek, Krystyna Cyruchin za „Katalizator żelazowo-chromowy do alkilacji fenoli”, Brussels Innova 2013 (Brussels Eureka!), Bruksela, Belgia
Brązowy medal i dyplom dla zespołu dr hab. Izabela Legocka prof. IChP, dr inż. Piotr Jankowski, dr inż. Dorota Kijowska, Ewa Górecka (IChP) oraz mgr Wiesław Wantuch, mgr Janusz Cholewa, mgr inż. Marcin Figura, mgr inż. Leszek Urbańczyk, mgr inż. Edwarda Zorska, mgr inż. Janusz Lenar, mgr inż. Bartłomiej Lasek (Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.) za "Antypiren hybrydowy w postaci grafitu ekspandującego modyfikowanego solami melaminy", Brussels Innova 2013 (Brussels Eureka!), Bruksela, BelgiaZłoty medal, dyplom oraz Glory Medal w konkursie "Zielonych wynalazków" Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych dla zespołu: dr Zbigniew Rogulski i prof. dr hab. Andrzej Czerwiński za "Recykling hydrometalurgiczny zużytych ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych”, 65. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2013, Norymberga, Niemcy


Złoty medal i dyplom dla zespołu: dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, dr hab. inż. Izabela Legocka, prof. IChP, prof. dr inż. Edward Grzywa i Małgorzata Machałowska za "Eko-Preparat. Grzybobójczy, bakteriobójczy koncentrat z kapusty”, 65. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2013, Norymberga, Niemcygold medal IWIS


Złoty medal i dyplom oraz nagroda specjalna Prezesa Urzędu Patentowego RP dla zespołu: Jolanta Janiszewska (IChP), Zofia Lipkowska (IChO), Aleksandra Rajnisz (NIZP-PZH); Jolanta Solecka (NIZP-PZH) za "Małocząsteczkowe dendrymery peptydowe o strukturze amfifilowej o własnościach przeciwdrobnoustrojowych”, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa


Złoty medal i dyplom oraz nagroda specjalna Asia Invention Association dla zespołu Osazuwa Osawaru, Jacek Kijeński, Ewa Śmigiera, Anna Zgudka za "Syntezę węglowodorowej frakcji dieslowskiej z hydrorafinacji tłuszczu utylizacyjnego", Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013, Warszawa


srebrny medal makau


Srebrny medal i dyplom dla zespołu: prof. Andrzej W. Lipkowski, mgr inż. Krzysztof Różycki, dr inż.Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, mgr inż. Hanna Gwardiak, mgr inż. Dawid Kucharski, mgr inż. Monika Ruszkarska za „New method of biofuel production” – International Innovation & Invention 2013 MACAU, Chiny
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH KRAJOWYCH


Statuetka PPP 2013


Nagroda w kategorii „Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” oraz nagroda specjalna Ministra Gospodarki "eCO2innowacja" dla zespołu prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, dr Zbigniew Rogulski, dr Szymon Obrębowski (IChP), dr Jan Kotowski, mgr Jakub Lach, mgr Justyna Wróbel, mgr Kamil Wróbel (Wydział Chemii UW) za „Wysokoenergetyczny kwasowy akumulator węglowo-ołowiowy”, Konkurs Polski Produkt Przyszłości 2013 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013


Nagroda MNiSW


Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2012 r. dla zespołu w składzie: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, mgr Blanka Kępska, Krystyna Cyruchin, mgr Anna Pytel (złoty medal z wyróżnieniem na VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2012 za „Nanoproszki krzemionkowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza do kompozytów polimerowych”), XX Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2012 r., Warszawa 2013


Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2012 r. dla zespołu w składzie: mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Lidia Tokarz, mgr Sławomir Pawłowski, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP, dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, Ewa Pogorzelska, Jacek Dzierżawski, Alecsandru Florea i Krystyna Cyruchin (złoty medal z wyróżnieniem na 61. Światowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii Brussels INNOVA 2012 za „Nowy rodzaj polioksymetylenu o poprawionych właściwościach”), XX Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2012 r., Warszawa 2013