English version
Drukuj

2011

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH
Grand Prix Innova 2011, złoty medal z wyróżnieniem oraz dyplom dla zespołu: mgr inż. Barbara Kąkol, dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba, mgr inż. Bożenna Obukowicz, prof. dr hab. Jacek Cybulski za wynalazek „Proces wytwarzania chlorowodorku (2R, 3S)-3-fenyloizoseryny – półproduktu leku antynowotworowego – Paklitakselu”, Brussels Innova 2011 (Brussels Eureka), Bruksela, Belgia.


Złoty medal z wyróżnieniem i dyplom dla zespołu: dr Maria Obłój-Muzaj, dr inż. Agnieszka Abramowicz, Jakub Ruciński za „Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza”, Brussels Innova 2011 (Brussels Eureka), Bruksela, Belgia.


Złoty medal i dyplom dla zespołu: dr Maria Zielecka, inż. Elzbieta Bujnowska, Jakub Rucinski, dr Dariusz Jamanek za „Spoiwo kompozytowe do łączenia proszków magnetycznych”, Brussels Innova 2011 (Brussels Eureka), Bruksela, Belgia.Srebrny medal i dyplom dla zespołu: dr hab. inż. Izabella Legocka, prof. IChP; mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr Talal Mohammed Al-Zahari, dr inż. Osazuwa Osawaru za „Modyfikowany haloizyt – uniwersalny hybrydowy napełniacz do polimerów”, Brussels Innova 2011 (Brussels Eureka), Bruksela, Belgia.Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: dr Maria Zielecka; dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; inż. Elżbieta Bujnowska; mgr inż. Magdalena Wenda; mgr Blanka Kępska; Krystyna Cyruchin za "Technologię otrzymywania modyfikowanych nanoproszków krzemionkowych zwiększających odporność nanokompozytów polimerowych na działanie mikroorganizmów", Concours Lépine 2011, Paryż, Francja


medal Kiwie


Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr inż. Anna Kulig-Adamiak, prof. dr. hab. Jacek Cybulski za „Nowe ciecze jonowe o działaniu biobójczym”, Seul, KIWIE 2011, Korea International Womens's Invention Exposition 2011


Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski i dr Jan Kotowski za "Nowy i tani wysokoenergetyczny akumulator do pojazdów elektrycznych", 39. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa, Szwajcaria


Srebrny medal i dyplom dla zespołu: dr inż. Piotr Jankowski, dr hab. Izabela Legocka, prof. IChP; dr inż. Dorota Kijowska i Ewa Górecka za "Polistyren o ograniczonej palności z dodatkiem grafitu ekspandującego modyfikowanego cyjanuranem melaminy", 39. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa, SzwajcariaBrązowy medal i dyplom dla zespołu: mgr inż. Jarosław Przybylski, dr inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; i mgr inż. Krystyna Sylwestrzak za "Nowe reaktywne modyfikatory właściwości reologicznych farb i lakierów", 39. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa, Szwajcaria


medal

Złoty medal i dyplom dla zespołu: prof. Jacek Kijeński, dr inż. Osazuwa Osawaru, dr inż. Ewa Śmigiera, dr inż. Antoni Migdał, mgr Anna Zgudka za „Redukcja olefin z przerobu odpadów polimerowych wodorem pochodzącym z rozkładu metanolu”, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011, Warszawa


ODZNACZENIADr hab. Regina Jeziórska, prof. IChP, została uhonorowana Belgijskim Komandorskim Krzyżem Zasługi Orderu WynalazczościWYSTAWY KRAJOWE

medal

Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: O. Osawaru, E Śmigiera J, Kijeński, A. R. Migdał, A. Zgudka, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Łuciuk za Redukcję olefin z przerobu odpadów polimerowych wodorem pochodzącym z rozkładu metanolu”, 7. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje 2011, Gdańsk


Złoty medal i dyplom dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski i dr Jan Kotowski za „Nowy wysokoenergetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy”, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2011, Poznań


Złoty medal i dyplom dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr Barbara Świerz-Motysia oraz dr Maria Zielecka za „Kompozyty polimerowe z nanocząstkami krzemionkowymi”, IV Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011, KatowiceSrebrny medal oraz dyplom dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Jan Kotowski oraz dr Zbigniew Rogulski za „Nowy akumulator ołowiowo-kwasowy o zwiększonej pojemności”, IV Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011, Katowice

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą w 2010 roku dla Instytutu Chemii Przemysłowej, XVIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2010 r., WarszawaNagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2010 r. dla zespołu w składzie: dr Maria Zielecka, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, mgr Blanka Kępska i mgr Anna Pytel (złoty medal z wyróżnieniem na Brussels INNOVA 2010 za „Nanoproszki krzemionkowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza do kompozytów polimerowych”)


Nagroda i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (projekt „Sposób wzmacniania niskoudarowego polistyrenu”, twórcy: doc. dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr Talal Mohammed Al-Zahari), Warszawa, 2011