English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Blazejczyk, P. Wierzbicka

Niejednorodność rozkładu porów w ekspandujących piankach poliuretanowych obserwowana
metodą mikrotomografii komputerowej

Polimery 2018, nr 10, 685


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.10.4

Streszczenie

Do charakterystyki mikrostruktury materiału komórkowego zastosowano rentgenowską mikrotomografię komputerową (µ-CT) – nieinwazyjną technikę obrazowania trójwymiarowego (3D). Porównano morfologie dwóch wersji (letniej i zimowej)pianki poliuretanowej (PUR), dostępnej w handlu w postaci jednoskładnikowej ekspandującej pianki typu 1K do zastosowań w budownictwie. Omówiono zaobserwowaną zależność między technologią przetwarzania a mikrostrukturą pianki. Na podstawie ilościowej i jakościowej mikrotomograficznej analizy trójwymiarowej mikrostruktury, obejmującej obliczenia wymiarów podstawowych elementów struktury (więzadeł i porów), a także powierzchni i objętości matrycy stałej i porów (otwartych i zamkniętych), wyznaczono najistotniejsze parametry morfometryczne. Dokonano też oceny porowatości pianki. Rozkłady średnic porów (structure separation) uzyskane w wyniku zaproponowanej gaussowskiej analizy danych mikrotomograficznych (double Gauss model) okazały się niejednorodne w wypadku obu wersji pianek PUR.


Słowa kluczowe: rentgenowska mikrotomografia komputerowa, obrazowanie pianki, pianki poliuretanowe, pory, więzadła
A. Blazejczyk, P. Wierzbicka (510.6 KB)
Niejednorodność rozkładu porów w ekspandujących piankach poliuretanowych obserwowana metodą mikrotomografii komputerowej (j. ang.)