English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Cyzio, J. Lubczak

Nowe możliwości syntezy oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi (j. ang.)

Polimery 2011, nr 11/12, 856


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.856

Streszczenie

Dotychczasowe sposoby syntezy oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi polegają najczęściej na reakcjach melaminy (MEL) lub kwasu izocyjanurowego z oksiranami. Wadą tego sposobu syntezy jest brak dobrych rozpuszczalników melaminy i kwasu izocyjanurowego, w których można by prowadzić reakcje z oksiranami, bowiem wspomniane związki heterocykliczne rozpuszczają się tylko w DMSO i DMF ale dość słabo. Po zakończeniu reakcji istnieje konieczność oddestylowania toksycznych i wysokowrzących rozpuszczalników. W pracy zaproponowano nową, bezrozpuszczalnikową metodę otrzymywania oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi w reakcjach kwasu izocyjanurowego (IA), moczowego (UA) lub melaminy (MEL) z glicydolem (GL), a następnie z oksiranem, takim jak tlenek etylenu (EO) lub tlenek propylenu (PO). Wskazano możliwości rozszerzenia tej metody na syntezę oligoeteroli z zastosowaniem innych związków azacyklicznych z grupami aminowymi, amidowymi lub imidowymi, które do tej pory nie reagowały ze wspomnianymi oksiranami.


Słowa kluczowe: związki azacykliczne, glicydol, oksirany, synteza, właściwości produktów


e-mail: jml@prz.rzeszow.pl


K. Cyzio, J. Lubczak

Nowe możliwości syntezy oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi (j. ang.)