English version
Drukuj

Ochrona prawna zgłoszenia patentowego: Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza - zakończony

logo_strukturalne


PROJEKT ZAKOŃCZONY


5 maja 2010 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2. została zawarta umowa Nr POIG.01.03.02-14-014/09 o dofinansowanie projektu:


„Ochrona prawna zgłoszenia patentowego: Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.


Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R


Projekt realizował Zespół Technologii Polimerów (NB-8.2) w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego


Wartość projektu ogółem

83 271,80 PLN

Wartość dofinansowania ze środków publicznych

76 296,60 PLN

w tym udział dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

64 852,11 PLN

Okres realizacji

2009 - 2013


Kierownik projektu:
dr Maria Obłój-Muzaj
tel. +48 (22) 568 21 86, +48 (22) 568 29 46
faks +48 (22) 568 21 84


RAPORT zawierający wyniki realizacji projektu (503.3 KB)