English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Hruszka, Ł. Kelar, K. Kelar

Badanie odporności na powolną propagację pęknięć rur z polietylenu typu PE 100

Polimery 2000, nr 3, 197


Streszczenie

Zbadano odporność rur na powolną propagację pęknięć (Slow Crack Growth – SCG) rur wykonanych z trzech gatunków polietylenu PE 100 (rys. 2) oferowanych przez czołowych producentów europejskich (tabela 1). W celu scharakteryzowania właściwości materiału rur wykonano badania masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR – tabela 2), stopnia krystaliczności (tabela.5), czasu indukcji utleniania (OIT – tabela 4), widm IR (rys. 4–7, tabela 3), granicy plastyczności i wydłużenia przy zerwaniu (tabela 6) oraz udarności z karbem metodą Charpy'ego (tabela 7). Pomiary tych właściwości prowadzono z zastosowaniem próbek wyciętych z rur przed i po próbie ciśnieniowej, polegającej na określeniu czasu potrzebnego do pęknięcia rury poddanej w temp. 80°C działaniu ciśnienia wewnętrznego wywołującego w ściance rury naprężenie 4,6 MPa. Badania odporności rur na SCG wykazały istotne różnice między badanymi gatunkami PE 100. Najlepszy z nich charakteryzuje się ponad pięciokrotnie dłuższym czasem upływającym do pęknięcia niż najgorszy (rys. 2). Różnice te nie znajdują jednak odzwierciedlenia w podstawowych właściwościach mechanicznych oraz zbadanych cechach struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej polietylenów.


Słowa kluczowe: polietylen PE 100, powolna propagacja pęknięć, stopień krystaliczności, granica plastyczności, udarność, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, czas indukcji utleniania
R. Hruszka, Ł. Kelar, K. Kelar (726.4 KB)
Badanie odporności na powolną propagację pęknięć rur z polietylenu typu PE 100