English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Garbarski, M. Fabijański

Ograniczenie dymotwórczych właściwości tworzyw sztucznych

na przykładzie wysokoudarowego polistyrenu

Polimery 2004, nr 4, 283


Streszczenie

Przedstawiono podstawowe informacje na temat metodyki pomiaru właściwości dymowych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi materiałów stosowanych w taborze szynowym. Przeprowadzono przewidziane normą oznaczania wartości natężenia oświetlenia (E) oraz naświetlenia (S) w celu scharakteryzowania na tej podstawie właściwości dymotwórczych wysokoudarowego polistyrenu (PS-HI) uniepalnionego różnymi ilościami (do 50% mas.) niehalogenowego środka opóźniającego palenie – Mg(OH)2. Wykazano, że PS-HI zawierający 40-50% mas. Mg(OH)2 uzyskuje klasę materiału D2 (o średnich właściwościach dymowych) i może być stosowany na niemal wszystkie elementy wyposażenia taboru szynowego. Istotna jest też powodowana przez Mg(OH)2 zmiana koloru dymu palącego się PS-HI z czarnego na szary i biały.


Słowa kluczowe: polistyren wysokoudarowy, uniepalnianie, wodorotlenek magnezu, intensywność dymienia, elementy wyposażenia taboru kolejowego

J. Garbarski, M. Fabijański (646.8 KB)
Ograniczenie dymotwórczych właściwości tworzyw sztucznych na przykładzie wysokoudarowego polistyrenu