English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Jabłonowska, M. Dadlez

Oligomery peptydu Aß jako potencjalne czynniki neurotoksyczne w chorobie Alzheimera (j. ang.)

Polimery 2003, nr 1, 35


Streszczenie

Peptyd beta amyloidu (Aß) jest głównym składnikiem włókien amyloidowych budujących zewnątrzkomórkowe płytki starcze, będące cechą charakterystyczną choroby Alzheimera (AD). Aß jest małym peptydem konstytutywnie wydzielanym przez komórki ssaków. Peptyd ten w postaci monomeru nie jest toksyczny, lecz jego zagregowana forma była uważana za główny, jeżeli nie jedyny, czynnik wywołujący chorobę Alzheimera. Z tego powodu wszystkie prowadzone dotychczas badania koncentrowały się głównie na poznaniu struktury i właściwości włókien amyloidowych oraz monomeru Aß jako ich głównej jednostki budulcowej. Prowadzone obecnie prace sugerują, że neurotoksyczność wiąże się raczej z rozpuszczalnymi oligomerami Aß, a nie z nierozpuszczalnymi włóknami amyloidowymi. Odkrycie, że to rozpuszczalne oligomery Aß mogą stanowić główny czynnik neurotoksyczny w chorobie Alzheimera stworzyło nowy obszar badań rozwijający się prężnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Uzyskane w tej dziedzinie wyniki zostały podsumowane w niniejszym artykule. Zarysowano w nim główne cechy struktury monomeru i fibryli jako najlepiej zbadanych form peptydu Aß, a następnie szczegółowo przedstawiono dane dotyczące struktury postaci oligomerycznych: małych oligomerów obejmujących dimery do tetramerów, oligomerów o ciężarze cząsteczkowym 20-40 kD (ADDL – ang. Aß-derived diffusible ligands) oraz metastabilnych form przejściowych – protofibryli. W odniesieniu do każdej z opisanych struktur oligomerycznych omówiono jej potencjalną neurotoksyczność.


Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, peptyd beta amyloidu (Aß), neurotoksyczność

A. Jabłonowska, M. Dadlez (1.13 MB)
Oligomery peptydu Aß jako potencjalne czynniki neurotoksyczne w chorobie Alzheimera (j. ang.)