English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Krochmalowa

Współczesne osiągnięcia chemii i technologii w dziedzinie układów lakierowych

do puszek konserwowych oraz do technologii „coil coatings”

Polimery 2001, nr 1, 23


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury z ostatniego dziesięciolecia (głównie patentowej) z dziedziny chemii i technologii wyrobów lakierowych używanych do puszek konserwowych i do technologii „coil coatings”. Podkreślono, że w ciągu ostatnich lat twórcy technologii skoncentrowali się na układach wodnych, zwłaszcza w zastosowaniach do powlekania puszek konserwowych. Natomiast w technologii „coil coatings” przeważają nadal układy rozpuszczalnikowe, które również w wyrobach do powlekania puszek konserwowych wciąż jeszcze mają istotny udział. Prowadzone w tym okresie prace badawcze dotyczyły różnych sposobów modyfikacji chemicznej lub fizykochemicznej, mających na celu optymalizację warunków technologicznych otrzymywania spoiw oraz po­lepszenia właściwości powłok, zwłaszcza ich adhezji, elastyczności oraz właściwości barierowych.


Słowa kluczowe: powłoki do technologii „coil coatings” i do puszek konserwowych, układy wodne oraz rozpuszczalnikowe, modyfikacja chemiczna i fizykochemiczna, właściwości mechaniczne, odporność chemiczna
L. Krochmalowa (371.3 KB)
Współczesne osiągnięcia chemii i technologii w dziedzinie układów lakierowych do puszek konserwowych oraz do technologii „coil coatings”