English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Shyichuk, D. Melnyk, P. Cysewski

Osłabione wiązania w stanach przejściowych procesu degradacji polimerow

jako prawdopodobne miejsca pękania makrocząsteczek (j. ang.)

Polimery 2004, nr 6, 449


Streszczenie

Za pomocą metod kwantowo-chemicznych przeprowadzono analizę strukturalną rzędowości oraz zmian długości wiązań w makrorodnikach, a także wodoronadtlenkach modelowych oligomerów propylenu i styrenu. Przedstawione wyniki sugerują możliwość degradacji z pękaniem wiązań drugorzędowych oraz trzeciorzędowych rodników tlenkowych polipropylenu. Natomiast wydaje się, że łańcuchy główne alkilowych i nadtlenkowych makrorodników polipropylenowych, jak również fragmenty wodoronadtlenkowe są raczej stabilne (schemat I). Wśród rodników polistyrenu zawierających tlen największą tendencję do degradacji mają drugorzędowe makrorodniki tlenkowe i nadtlenkowe, podczas gdy makrorodniki alkilowe niemal nie biorą udziału w pękaniu łańcuchów PS (schemat II).


Słowa kluczowe: fotoutlenianie, pękanie makrocząsteczek, metoda kwantowo-chemiczna, polipropylen, polistyren

A. Shyichuk, D. Melnyk, P. Cysewski (511.5 KB)
Osłabione wiązania w stanach przejściowych procesu degradacji polimerow jako prawdopodobne miejsca pękania makrocząsteczek (j. ang.)